În baza de date a Direcției Agricole Vâlcea, 415 dosare depuse pentru ajutorul de stat la lână


• ajutorul constă în acordarea unui sprijin de un leu pe kilogramul de lână comercializată către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii
MADR anunță că, în perioada 17 iulie – 30 august 2017, a avut loc înscrierea pentru obținerea «Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii», iar în perioada următoare, reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură Județene, împreună cu reprezentații Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANARZ) vor verifica existența exploatațiilor pentru crescătorii de ovine înscriși în Program.
Ulterior, după controlul administrativ, se vor depune la Direcțiile pentru Agricultură documentele justificative de plată, până la data 1 iulie 2018. Documentele justificative de plată sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată, precizează MADR.
Schema de ajutor de minimis are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii prevăzute pe anul 2018.
Potrivit MADR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017).
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală. Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică. De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină o exploatație de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor și să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.
În cadrul ședinței pe luna august a Comitetului de Coordonare a Administrației Agricole, directorul Marin Cernătescu (foto) a anunțat că, la nivelul județului nostru, au fost deja înregistrate în mod oficial 415 dosare, de câteva ori peste așteptările conducerii Direcției Agricole.