În atenția asiguraților și furnizorilor CAS Vâlcea! Precizări importante privind cardul național de sănătate


Având în vedere că, începând cu ziua de luni, 4 mai 2015, la sediul CAS Vâlcea s-a prezentat un număr mare de asigurați solicitând lămuriri referitoare la cardul național de asigurări de sănătate, dar și cu diverse probleme întâmpinate la furnizorii de servicii medicale, CAS Vâlcea dorește ca și pe această cale să vină în sprijinul asiguraților, făcând următoarele precizări importante: persoanele asigurate care au intrat în posesia cardului național de asigurări de sănătate, în momentul în care se prezintă la un furnizor de servicii medicale (medic de familie, cabinet ambulatoriu, farmacie, spital, etc) aflat în relație contractuală cu CAS Vâlcea, trebuie să prezinte cardul pentru a beneficia de servicii medicale. Persoanele asigurate care până la această dată nu au primit cardul național de asigurări de sănătate (fie nu le-a fost emis, fie nu au intrat încă în posesia lor pentru că nu fost prezenți la domiciliu în momentul distribuirii cardurilor de către reprezentanții Poștei Române), beneficiază de servicii medicale și farmaceutice ca și în perioada anterioară datei de 1 mai 2015, data de implementare a cardului. În acest sens, solicităm furnizorilor de servicii medicale să respecte legislația în vigoare și să acorde serviciile cu card de sănătate celor care l-au primit, dar și fără card de sănătate celor care încă nu au intrat în posesia lui. Pentru că s-au primit sesizări că sunt furnizori de servicii medicale care au refuzat consultul anumitor persoane care nu sunt încă în posesia cardului, la nivelul CAS Vâlcea s-au luat toate măsurile pentru înlăturarea acestor situații. Pe aceasta cale, sfătuim pacienții care întâmpină greutăți la primirea unui serviciu medical să semnaleze de urgență acest lucru la CAS Vâlcea sau la numărul de telefon inscripționat pe cardul de sănătate. Pe site-ul CAS Vâlcea (www.cnas.ro/casvl) exista postată lista cu persoanele asigurate ale căror carduri se află la sediul instituției noastre, returnate de către Poșta Română, pentru cei care nu au fost găsiți la adresa menționată pe plic. Adresăm rugămintea persoanelor asigurate care încă nu au primit cardul, să nu se mai adreseze Casei de Asigurări de Sănătate pentru că acesta le va fi adus acasă de către Poșta Română, iar dacă sunt asigurați, vor beneficia de servicii medicale până când vor intra în posesia cardului, fără a avea nevoie de alte documente (gen adeverință emisă de Casa de asigurări). Persoanelor asigurate care au pierdut cardul, sau ale căror date inscripționate inițial pe card nu mai corespund situației actuale, le facem precizarea că pot intra în posesia altui card pe baza unei cereri tip completate la sediul CAS Vâlcea și a unei taxe în cuantum de 15,50 lei (contravaloarea cardului), care se achită în momentul solicitării. Pentru aceste categorii de asigurați, se eliberează o adeverință în baza căreia vor beneficia de servicii medicale, cu o valabilitate de 60 zile. Cei care au depus cereri la sediul CAS Vâlcea pentru a li se emite alt card, înaintea datei de 1 mai 2015, sunt rugați să se prezinte la sediul CAS Vâlcea pentru achitarea contravalorii cardului.

Copiii cu vârsta până în 18 ani beneficiază de servicii medicale conform legii

Persoanele asigurate care au primit cardul și care în mod expres, din motive religioase sau de conș­tiință, refuză cardul, se vor prezenta la sediul CAS Vâlcea, unde vor de­pune cardul și vor întocmi o cerere pentru eliberarea unei adeverință de asigurat cu valabilitate de 3 luni de zile. Copiii cu vârsta până în 18 ani beneficiază de servicii medicale conform legii. Aceste servicii se acordă necondiţionat, indiferent dacă părinţii sau tutorii legali sunt sau nu asiguraţi. Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, nu beneficiază de card național de asigurări de sănătate. Serviciile medicale de urgenţă se vor acorda fără să fie necesară validarea cu cardul, pentru că acestea se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate.

Verifici dacă ai primit sau nu card pe site-ul CAS Vâlcea

Pentru evitarea deplasării și aglomerării ghișeelor de relații cu publicul de la sediul CAS Vâlcea, asigurații își pot verifica la orice oră și în orice moment, calitatea de asigurat și dacă au sau nu card emis pe numele lor, de acasă, din fața calculatorului, pe internet, astfel: Se apelează motorul de căutare GOOGLE, prin introduce­rea adresei: www.google.ro; Se caută site-ul CNAS prin introdu­cerea “CNAS”; Se selectează link-ul “Verificare asigurat”; Se introduce CNP-ul persoanei dorite; La “Număr verificare” se introduce numărul care apare în dreapta căsuței (pe culoarea verde); Se apasă butonul “Caută”; Vor apărea datele despre calitatea de asigurat și dacă s-a emis sau nu cardul. În cazul în care mesajul care apare este „sunteți asigurat și că nu aveți card emis), nu trebuie să vă prezentați la sediul CAS, beneficiind de servicii medicale ca și până în data de 1 mai 2015, în baza calității de asigurat, cardul urmând să fie tipărit la nivel central și să fie livrat la domiciliu, în perioada următoare. În cazul în care mesajul care apare este „sunteți asigurat și că aveți card emis”, dar nu ați intrat in posesia lui, rugăm să vă prezentați la sediul CAS Vâlcea pentru verificarea situației de fapt.
La Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unde adresabilita­tea este cea mai mare, în urma discuțiilor purtate, am primit un sprijin deosebit din partea mem­brilor consiliului de administrație și din partea Consiliului Județean Vâlcea pentru implementarea și funcționarea sistemului cardului național, în acest moment sistemul funcționând fără probleme la cel mai mare furnizor de servicii medicale din județ. In ceea ce privește activitatea medicilor de familie, aceștia operează servicii medicale pe baza de card încă din lunile ianuarie-februarie 2015 și nu sunt probleme majore, sistemul funcționează și nu sunt semnale negative din teritoriu. Serviciile acor­date fără a fi validate cu cardul vor fi decontate furnizorilor, dar vor fi monitorizate separat la nivelul CAS Vâlcea, pentru a facilita preda­rea cardurilor către asigurații care încă nu au intrat în posesia lor. Mai precizăm că în data de 8 mai situa­ția stării cardurilor naționale de asi­gu­rări de sănătate în județul Vâlcea era următoarea: carduri distribuite – 245.294, din care carduri activate – 100.848, inactive 144.446.
Președinte-director, Alin VOICULEȚ