În atenția angajatorilor: Subvenții la angajarea șomerilor


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creșterii șanselor de ocupare a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe piața muncii persoane aparținând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piața muncii.
În acest sens, persoanele juridice primesc, lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție în cuantum de 2.250 lei, dacă încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată persoane din următoarele categorii: șomeri peste 45 ani sau părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt absolvenți, șomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni. Subvențiile se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categoriile mai sus menționate.
De aceeași subvenție beneficiază și angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială. Subvenția se acordă lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.
Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condițiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
De asemenea, pentru a asigura tranziția absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior. Pentru astfel de programe persoanele juridice pot primi, la cerere, subvenții de 2.250 lei/lună/stagiar pe o perioadă de șase luni. Facilitățile financiare destinate stimulării încadrării în muncă sunt susținute și prin proiectele implementate de ANOFM și cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.