În acest an, 59.641 locuri în unităţile de tratament balnear ale CNPP


• acestora se adaugă și locurile la tratament care urmează să fie contractate cu operatorii economici interesați

Pentru anul 2016, în unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) vor fi asigurate 59.641 locuri pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii.
Decizia a fost luată de Guvern, printr-o hotarâre care stabilește atât numărul biletelor de tratament balnear acordate prin unităţile care aparțin CNPP, cât și faptul că, pe lângă acestea, se pot contracta locuri la tratament și cu alți operatori economici interesați. Actul normativ reglementează în același timp și modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.
Astfel, biletele de tratament, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, sunt distribuite prin casele teritoriale de pensii, pentru maximum 19 serii de trimitere. Durata unui sejur este de 16 zile, în prețul biletului intrând tariful pentru 12 zile de tratament.
La cele 59.641 locuri de tratament se adaugă și numărul celor care urmează să fie contractate cu operatorii economici interesați, în limita sumei alocate cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, de peste 318 milioane lei.
Numărul total de locuri la tratament balnear se va stabili practic în urma finalizării procedurii de achiziție, mai precis după atribuirea contractelor, în funcție de preţurile ofertate pe bilet de operatorii economici interesați.
În ceea ce privește numărul biletelor care se acordă gratuit unor categorii de persoane care beneficiază de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, acesta se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul biletelor. Într-un an calendaristic, acestea pot beneficia de un singur bilet de tratament.
Anul trecut, în unităţile Casei Naţionale de Pensii Publice a fost asigurat același număr de bilete de tratament balnear și s-au contractat, în total, 223.592 bilete. Conform legislaţiei în vigoare, pensionarii pot beneficia de bilete de tratament în staţiunile balneare, pentru care plătesc doar 50% din valoarea pensiei lunare. Cererile pentru eliberarea biletelor de tratament se pot obţine direct de la sediu sau accesând site-ul instituţiei. Cererea tip trebuie însoţită de următoarele documente: scrisoarea medicală eliberată de medicul de familie, o copie a actului de identitate, ultimul cupon de pensie în original. Ridicarea biletelor de tratament se poate face doar de către titular, cu două excepţii: soţul pentru soţie, soţia pentru soţ, iar, în cazul persoanelor cu handicap, de către aparţinători. De menţionat că biletele sunt netransmisibile.
La nivel de Vâlcea, până la startul acestei luni, deja aproape 700 de pensionari s-au şi adresat pentru a achiziţiona bilete de tratament în staţiunile balneoclimaterice. Tradiţia se menţine şi în acest an, iar cele mai solicitate destinaţii pentru seniori sunt tot Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora şi Băile Felix
Media anuală de cereri venite către CJP de la pensionarii din Vâlcea este de 7.000.