În această dimineață, Cernătescu merge la Daea cu problemele amenajamentelor pastorale!


• șeful agriculturii vâlcene și ministrul de resort vor avea pe masă nemulțumirile primăriilor din județ referitoare la deficiențele de legislație existente

Ieri dimineață, în sala de ședințe a CJ s-a întrunit Comitetul de Coordonare a Administrației Agricole la nivelul județului Vâlcea. Sub conducerea directoarei APIA, Denisa Iacob, întâlnirea a stat sub semnul anunțului pe care Marin Cernătescu (foto, stânga), directorul Direcției Agricole Vâlcea, l-a făcut legat de întâlnirea din această dimineață cu Petre Daea (foto, dreapta), ministrul Agriculturii, referitor la modificarea legislației din domeniul amenajamentelor pastorale.
Prezenți în sală la invitația organizatorilor, mai mulți reprezentanți de primării au solicitat directorului Cernătescu să-i propună șefului direct de la București încheierea unui protocol la nivel de întreg județul Vâlcea cu MAPN privind hărţi, cu suprafaţa de pajişti aflată pe teritoriul UAT, care vor cuprinde mărimea şi configuraţia parcelelor de pajişti peste 0,3 hectare.
După cum vă informam și anterior, MADR a emis deja un „Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agro-pedo-ameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente”. Conform proiectului de lege, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 5 (1) În situația în care, în cadrul Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pe o suprafață de pajiște permanentă au fost realizate studii pedologice și sunt în vigoare, acestea se pun la dispoziția DAJ fără plată. Studiile pedologice și agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale se realizează pe suprafețele de pajiște permanentă, conform metodologiei în vigoare, cu excepția suprafețelor de pajiște permanentă de înaltă valoare naturală, a suprafețelor de pajiște permanentă beneficiare ale măsurilor de agromediu și a suprafețelor de pajiște permanentă care fac parte din arii protejate”.
Un proiect de amenajament pastoral trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: să descrie situația geografică, topografică și planul parcelar al pajiștilor, să descrie solul și flora, să noteze capacitatea de pășunat a pajiștii, să descrie lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor, precum și planul de fertilizare. Din cauza stării de degradare a pajiștilor, începând cu 2016, amenajamentele pastorale au devenit o condiție obligatorie pentru primirea subvențiilor. Din acest motiv, proprietarii de pajiști vor fi obligați prin lege să întocmească, la nivelul fiecărei primării, proiecte de amenajamente pastorale.
Începând cu anul 2018, când amenajamentul pastoral devine obligatoriu. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, asigură şi urmăreşte întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
Metodologia întocmirii, precum și avizarea, recepția, decontarea şi modul de finanţare a studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a măsurilor agro-pedo-ameliorative, necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale elaborate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice (OSPA), în baza contractului încheiat cu direcţiile pentru agricultură judeţene, se fac potrivit dispoziţiilor Ordinului nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi bazele de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8×8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km, precum şi a bazelor de date aferente.
Gestionarea pajiştilor permanente se face cu respectarea normelor privind eco-condiţionalitatea, respectiv GAEC 7 – Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere. Pentru a furniza în mod curent autorităţii competente, sau altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu, date cu privire la menţinerea suprafeţei de pajişti înregistrată în Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, la proiectul de amenajament se ataşează hărţi, cu suprafaţa de pajişti aflată pe teritoriul UAT, care vor cuprinde mărimea şi configuraţia parcelelor de pajişti peste 0,3 hectare, indiferent de forma de proprietate, însoţită de un tabel nominal în care sunt prevăzuţi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice.
Tabelul prevăzut cuprinde: adresa utilizatorului de pajişte, suprafaţa şi poziţia parcelei de pajişte pe hartă, categoria şi subcategoria de folosinţă, partida cadastrală, dacă există. Suprafaţa de pajişti aflată în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, sau asociaţii a acestora, se stabileşte pe baza datelor din Registrul Agricol.

Posting....