Ideile economice ale Opoziţiei


• liderul liberal Cristian Buican prezintă programul Uniunii Social Liberale pentru economie

Preşedintele PNL Vâlcea, depu­tatul Cristian Buican, consideră că pro­gramul Uniunii Social Liberale pen­tru economie este unul cu un im­por­tant palier liberal ce are în vedere relansarea economică a României şi crearea de noi locuri de muncă prin adop­tarea unor măsuri concrete ce au în vedere crearea unui nou model eco­nomic. Pentru o mai bună înţele­ge­re a măsurilor propuse de către USL în acest program, deputatul Bui­can a dorit să prezinte această viziune vâlcenilor. „Cel mai important anga­ja­ment pe care Uniunea Social Liberală şi-l asumă prin acest program econo­mic este acela al creării a un milion de locuri de muncă. Prin următoarele măsuri concrete acest deziderat poate deveni realitate: reducerea CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori; reducerea integrală a plăţii CAS dato­rate de angajatori pentru 1 an de zile, pentru crearea de noi locuri de muncă (cu condiţia menţinerii pe locul de mun­că încă un an de zile); zero taxe pen­tru angajarea în regim part-time pen­tru tinerii sub 25 de ani şi a per­soa­nelor cu vârsta mai mare de 55 de ani; reducerea şomajului în rândul ti­ne­­rilor; condiţionarea participării la licitaţiile pentru lucrări publice de existenţa a minim 10% angajaţi tineri (criteriu – vârsta de până în 25 de ani plus condiţie minimă un an angajaţi la firma respectivă); creşterea salariului minim pe economie la 800 lei/lună”, a declarat Cristian Buican.

În condiţiile în care viziunea libe­rală asupra protecţiei social se referă, în primul rând, la asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare cetăţean, precum şi din cauza dezechilibrelor pe care actuala putere portocalie le-a creat între numărul de salariaţi şi cel al pen­sionarilor, preşedintele PNL Vâl­cea este de părere că crearea de noi locuri de muncă trebuie să fie prin­cipala preocupare a viitorului guvern USL. Chiar dacă ţinta este una ambi­ţi­oasă, deputatul Buican îi asigură pe vâl­ceni de faptul că măsurile propuse sunt în concordanţă cu aşteptările me­diu­lui de afaceri şi nu afectează nega­tiv veniturile bugetului de stat, acestea trebuind să fie luate la pachet cu alte măsuri economice propuse în pro­gra­mul pe economie al USL.