Hram la Cozia


Sfânta Mănăstire Cozia şi-a serbat hramul istoric: Sfânta Treime. Marele praznic a început în ajunul sărbătorii, cu slujba Privegherii, şi a continuat luni, 1 iunie 2015, cu Acatistul Sfintei Treimi şi Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepisco­pul Râmnicului, înconjurat de un sobor de zeci de preoţi şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de psalţi veniţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură pe care l-a rostit cu această ocazie, Înaltpreasfinţia Sa a arătat importanţa capitală şi locul central al Sfintei Treimi în Biserica Ortodoxă, amintind fap­tul că dogma Sfintei Treimi este fundamentul în­tre­gii învăţături creştine. Dumnezeu ne-a făcut fiinţe gânditoare şi vorbitoare, iar din dragoste faţă de noi, S-a făcut accesibil gândirii şi vorbirii noas­tre. În opera de mântuire, Dumnezeu S-a re­ve­lat, în mod deplin, în persoana lui Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu întrupat -, care a coborât la noi pentru a ne mântui. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru ca să fie model şi Cale de urmat pentru fiecare om spre asemănarea cu El, care ni S-a arătat ca ascultare desăvârşită de Tatăl, ca dragoste desăvârşită şi ca smerenie desăvârşită. “Azi Îl preacinstim pe Dumnezeu Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, şi, totodată, prăznuim dragostea Lui faţă de oameni, acea dragoste care sta la baza creării lumii şi care întreţine viaţa noastră”, a mai spus Înaltpreasfinţia Sa. Părintele arhimandrit Vartolomeu Androni, stareţul Sfintei Mănăstiri Cozia, i-a mulţumit în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, pentru cinstea şi dragostea pe care a arătat-o acestei sfinte mănăstiri domneşti, prin prezenţa Sa la slujba de hram, precum şi oficialităţilor centrale şi locale, personalităţilor culturale, stareţilor, stareţelor şi tuturor celor care s-au adunat în duh de rugăciune la Sfânta Mănăstire Cozia, spre slava Preasfintei Treimi. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele ieromonah Efrem, stareţul Sfintei Mănăstiri Berislăveşti, din judeţul Vâlcea, de curând reînfiinţată, a fost ridicat la rangul de protosinghel. Credincioşi de pretutindeni, adunaţi în număr deosebit de mare, au însufleţit curtea sfintei mănăstiri.
Sfânta Mănăstire Cozia, închinată Sfintei Treimi, îşi înalţă crucile spre cer pe malul Oltului, la numai trei kilometri de localitatea Călimăneşti. Biserica mare, zidită din piatră albă, între anii 1387-1388, a fost ctitorită de domnitorul Mircea cel Bătrân. Pictura a fost renovată în 1517, în vremea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, când s-a zidit şi fântâna din curte. Între anii 1706-1707 i-a fost adăugat pridvorul, i s-a refăcut pictura şi au fost zidite cerdacurile şi chiliile, de către paharnicul Şerban Cantacuzino. Crucea de pe turlă este cea originală, ridicată de domnitorul Mircea cel Bătrân, iar policandrele mari au fost dăruite bisericii de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. În pronaos, lângă mormântul lui Mircea cel Bătrân, se află mormântul monahiei Teofana, mama voievodului Mihai Viteazu.