Holurile Prefecturii nu mai sunt mohorâte


Multe s-au schimbat în bine odată cu venirea în fruntea Instituției prefectului a fostului șef al Poliției vâlcene, Florian Marin. Poate tocmai că este obișnuit cu ordinea, reprezen­tantul Guvernului în teritoriu are o altă viziune asupra modului în care trebuie derulate lucrurile. Deși se confruntă cu zeci de pro­bleme majore în județ, prefectul a avut timp să amenajeze altfel holurile instituției pe care o reprezintă. Holurile Prefecturii sunt mai vesele, datorită expo­zițiilor amenajate chiar la intrare: fotografii din județ și, mai ales, din Parcul Național Cozia.
Chiar zilele trecute, directo­rul parcului, Pavel Prundurel, a găsit înțelegere la reprezen­tan­tul Guvernului în teritoriu, orga­ni­zând un simpozion despre Parcul Național Cozia, vorbind despre frumusețiile oferite de această arie protejată, dar și despre spe­ciile aflate pe cale de dispariție: râsul, scorpionul mic etc.