GUVERNUL CÎȚU s-a pus pe treabă: a înființat șase ministere!


Guvernul a aprobat, în ședința de luni seara, Ordonanța de Urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementează noua structură a Guvernului și a ministerelor. Ordonanța de Urgență a fost promovată ca urmare a Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1285 din 23 decembrie 2020.
Potrivit actului normativ, atribuțiile viceprim-miniștrilor vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului, iar cheltuielile necesare desfășurării activității se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Se înființează următoarele ministere:
1.Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
2.Ministerul Energiei – prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul energiei de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
3.Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
4.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – prin reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene;
5.Ministerul Educației – prin reorganizarea Ministerului Educației și Cercetării;
6.Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul cercetării și inovării de la Ministerul Educației și Cercetării, respectiv din domeniul comunicațiilor de la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Două ministere și-au schimbat denumirile

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îşi schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice își schimbă denumirea în Ministerul Finanțelor.
„Totodată, se înfiinţează Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Autoritatea pentru Digitalizarea României va trece în subordinea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, miniştrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de Presă al Guvernului României.

Alte informații

Potrivit aceluiași act normativ, se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire. Aceste protocoale se încheie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la introducerea modificărilor amintite mai sus în bugetul de stat şi în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Guvernului României