Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

Foarte important pentru viitorii părinți! Cum se aplică legea privind indemnizația pentru creșterea copilului


De la 1 iulie 2016 s-au modificat normele legale privind indemnizația pentru creșterea copilului, dar și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului. Baza legală este reprezentată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 (act normativ de bază) și Legea nr. 66/2016 (act normativ modificator), iar normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, au fost modificate și completate printr-un nou act normativ aprobat în ședința Guvernului din 22 iunie 2016, respectiv HG nr. 449/2016.
Prevederile legale privind indemnizația pentru creșterea copilului, dar și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului se aplică: persoanelor ai căror copii s-au născut după data de 1 iulie 2016; persoanelor ai căror copii s-au născut înainte de 1 iulie 2016, dar care nu au îndeplinit condițiile de acordare prevăzute de lege, anterior acestei date.

Care sunt drepturile părinților

Părinții cu copii beneficiază de: concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani; de o sumă suplimentară pentru situațiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de nașteri; stimulent de inserție dacă părintele se întoarce la muncă înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. În privința părinților și-sau copiilor cu handicap, aceștia au drepturi suplimentare: concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (în cazul copilului încadrat în grad de handicap); sumă suplimentară pentru situațiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de sarcină; stimulent de inserție dacă părintele se întoarce la muncă înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului; concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani; program de lucru redus la 4 ore pentru unul din părinți sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie; concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiunile intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta între 3 și 7 ani; sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizație lunare aferente, până la până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani; sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizație lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7ani; sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizație lunare aferente și care are în întreținere un copil cu vârsta de până la 2 ani; sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizație lunare aferente și care are în întreținere un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.

Condiții de acordare

Beneficiază de indemnizația de creștere a copilului persoanele care – în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, adopției sau încredințării în vederea adopției, luării în plasament sau în tutelă – au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, beneficiază de indemnizația de creștere a copilului persoanele care s-au aflat în una sau mai multe dintre perioadele asimilate.
(va urma)

Alte articole de la Economie