Fiecare comună va primi MINIM 4 MILIOANE DE LEI prin Programul „Anghel Saligny”


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus consultării publice ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”. Vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, patru milioane pentru fiecare comună și șapte milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu (în afară de reședințele de județ) vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ – 43 de  milioane de lei. Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare totală de 35 milioane lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Potrivit indicatorilor minimali, vor fi finanțate 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale.
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” prevede finanțarea proiectelor pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice. În plus, normele iau în considerare componenta de mediu ca obiectiv specific pentru investițiile ce se vor finanța prin Program.
Odată aprobat proiectul de ordin, care prevede normele metodologice, MDLPA pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro. Astfel, derularea programului va fi total transparentă, întrucât UAT-urile și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi individuale pe platforma digitală prin care vor fi gestionate proiectele finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.