Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

29 septembrie 2020

Expoziție de pictură la Muzeul de Istorie


Miercuri, de la ora 16.00, Muzeul Județean de Istorie găz­duiește vernisa­jul expoziției pictorului gorjean Iosif Ke­ber. În cadrul evenimentului, vor fi expuse nu mai puțin de 47 de lucrări de pictură și grafică, portrete și peisaje. Povestea familiei artistului are o istorie de câteva secole. Strămoşii din vechi ge­neraţii erau originari din Trier, un oră­şel de lângă Luxemburg, care au emi­grat în 1735, în Transilvania, la Turni­şor. Familia avea să se stabilească definitiv la Târgu Jiu.
Pictorul Iosif Keber (n.10 iulie 1897-d. 19 aprilie 1989), care a trăit, a creat şi s-a stins din viaţă la Târgu Jiu, a fost recunoscut (în 1937) de sculptorul Cons­tantin Brâncuşi ca reformator al picturii neobizantine din estul Europei, după cum Puvis de Chavanes a fost re­formatorul aceleiaşi arte în vestul Eu­ropei. În studenţie, i-a avut profesori pe: F. Stork şi Artachino (la desen), G. De­metrescu Mirea (pictură), D. Paciurea (modelaj), G. Popescu (gravură), Costin Petrescu (artă decorativă), dr. Dimitrie Gerota (anatomie artistică), I.D. Ştefă­nescu (istoria artei). În anii de studii, a obţinut 22 de premii (unul pentru locul al III-lea, două pentru al II-lea şi 19 premii I), între care şi Premiul I pentru pictură Le compte du Nouy (1922) pentru de­se­nul în cărbune Nud după natură, aflat astăzi la Academia Română. A creat câ­teva sute de tablouri ale artei de şevalet (mai ales portrete şi peisaje), peste o mie de desene (în creion, peniţă, căr­bu­ne…) peste 4000 mp de pictură monu­mentală în bisericile ortodoxe din ţară şi icoanele pentru acestea, precum şi o suită de icoane pentru casele credin­cio­şilor, încadrându-se între marii artişti plas­tici ai secolului XX.
Elev al lui Costin Petrescu de la Şcoala Naţională de Arte Frumoase, Iosif Keber a cunoscut tainele picturii în frescă şi a folosit această manieră în bisericile: Spirea Veche, Sfântul Ioan, Popa Chiţu şi Sfânta Elefterie din Bucu­reşti, Biserica Sf. Nicolae, Biserica Eroi­lor şi Catedrala din Târgu Jiu, Bise­rica din Săcelu-Gorj, din Afumaţi-Ilfov, Radu Negru-Brăila, din Vâlcele-Constanţa, Catedralele din Rădăuţi şi Sibiu, Schi­tul Darvary. A realizat pictura în ulei a multor biserici şi din ţară, de-a lungul a 70 de ani de creaţie. Este autorul icoa­nelor pentru tâmpla Bisericii Române din Berlin şi al celor 43 de icoane ale catapetesmei Bisericii Române din Ierusalim. Iosif Keber este şi autorul ilustraţiilor Evangheliei ce a fost tipărită de Patriarhia Română (1964). Este un artist de nebă­nuită şi reală complexitate în pictura monumentală, în gravură, desen, peisaj, portret, natură statică. În pictura laică, talentul artistului se evi­denţiază mai ales în direcţia peisajului şi a naturii statice. Îndeosebi peisajele de iarnă oferă privirii o fluenţă cromatică a unor treceri discrete de lumină, dintre zori şi plină zi sau dintre zi şi amurg, dificil de ghicit pragul, lăsând o impresie de nostalgie şi de lirism.

Alte articole de la Cultura