«Estimări flash» pentru a măsura impactul COVID-19 asupra economiei României


La începutul pandemiei de COVID-19 în România, Institutul Național de Statistică (INS) a realizat câteva cercetări statistice ad-hoc, dintre care amintim trei: «Tendințe în evoluția activității economice în perioada martie-aprilie 2020», «Impactul SARS-COV 2 asupra volumului exporturilor și importurilor de bunuri» și «Evaluarea impactului COVID-19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020». Conform precizărilor reprezentanților Institutului Național de Statistică, aceste cercetări au fost necesare pentru „cuantificarea impactului crizei sanitare asupra activității economice și asupra volumului de comerț exterior, ale căror rezultate au fost de un real interes pentru decidenți, media și utilizatori în general”.
S-a concluzionat (încă o dată) că implicațiile pandemiei asupra activității economice și a mișcării naturale a populației se află la baza unor noi cerințe de date statistice la nivel național și european. Acestea au importanță pentru a măsura la modul obiectiv impactul provocat de măsurile de prevenție asupra sectoarelor economiilor naționale.
Reprezentanții Institutului Național de Statistică din România au mai făcut cunoscut faptul că, în lunile următoare, INS va realiza estimări flash pentru a măsura impactul COVID-19 asupra economiei și a societății. Acestea vor fi completate de o colecție de practici inovatoare pe care țările Uniunii Europene le-au pus în aplicare pentru a face față provocărilor principale, inclusiv utilizarea de noi surse de date.