Epopeea deja miticului DJ 703H se apropie de stadiul asfaltării


Cinci drumuri județene, pe lista priorităților ședinței Consiliului Județean Vâlcea
Vineri, 29 octombrie 2021, legislativul Vâlcii se adună pentru a dezbate și vota, în ședință ordinară, următoarele:
Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 15 octombrie 2021, Informare privind activitatea din trimestrul III 2021 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea, pe anul 2021, și estimarea principalilor indicatori economico – financiari, pe anii 2022 și 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Măciuca (CAbR Măciuca) prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu capacitate de 42 locuri, situat în comuna Măciuca, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Agenției Naționale pentru Arii Protejate – Serviciul Teritorial Vâlcea, asupra unor spații situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr. 20, în suprafață de 110 mp, care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 703H Limita Județ Argeș – Perișani – Titești – Boișoara – Câineni (DN 7)”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 703F Râmnicu Vâlcea – Fedeleșoiu – Runcu – Valea Babei – Limită județ Argeș”, județul Vâlcea.

Ce se mai dezbate în partea a doua a ședinței?

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri se vor mai afla următoarele puncte:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 703L Jiblea Veche (DJ 703 G) Dăești – Sâmbotin – Fedeleșoiu (DJ 703F)”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 643 B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 283 din 8 decembrie 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor, la cererea Județului Vâlcea, în calitate de acționar; Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului ori examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție – Secția Exterioara R.M.F.B. Călimănești și șef serviciu – Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza: „Proiect tehnic” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficientei energetice – etapa II, Lot 4: CL4 – Reabilitare rețea de termoficare primară”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza: „Proiect tehnic” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II, Lot 2: CL2 – Reabilitarea rețelei de termoficare secundare aferente PT7, PT14 și PT34 Râmnicu Vâlcea”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a serviciilor publice de transport persoane, pentru Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, in județul Vâlcea, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2027.

DJ 703H, o istorie a rușinii și incompetenței

Consiliul Județean Vâlcea își propune să aducă în mileniul trei cu o investiție de 120.241.956 lei drumul de 31,36 kilometri care n-a fost niciodată asfaltat și care ar scurta legătura rutieră Sibiu-Pitești cu 50 kilometri față de traseul actual. În condițiile în care autostrada dintre cele două localități mai sus amintite nu va putea deveni realitate mai devreme de un deceniu, proiectul propus spre vot vineri ar avea ca termen de finalizare doar trei ani! Nu uită nimeni însă faptul că de 30 ani, drumul își schimbă statutul de la județean la național și invers fără însă ca situația lui să se amelioreze, ba din contră.
„Cel mai vechi drum din România, Drumul Naţional 7 D, o eroare în actele rutiere care trenează de mai bine de 10 ani, un drum care traversează istoria şi timpul, dar totodată poate cea mai frumoasă depresiune montană a Vâlcii, locul unde s-a născut Ţara Românească, locul unde munţii înconjoară zona care a dat dinastia Basarabilor, locul unde Posada a încheiat pentru totdeauna visul de expansiune a regatului maghiar, deci drumul romanilor, drumul cruciaţilor, drumul mătăsii, drum care lega Europa Apuseană de Orient, acest drum care are peste 2000 de ani, scrie acum cea mai importantă dată din istoria sa…”, au fost vorbele lui Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.
Sursă foto: Arhivă