Elevii învață știința vorbirii: concurs și simpozion național la Școala Nr. 5


• la întâlnirea organizată în Râmnic au fost prezenți elevi din cinci județe ale țării
Prin intermediul unui material de presă, reprezentanții Şcolii Gimnaziale Nr. 5 – Structura Goranu anunță că, sâmbătă, 18 februarie, această unitate a găzduit cea de-a șasea ediție a concursului şi simpozionului naţional intitulat „Gramatica – ştiinţa vorbirii”. Evenimentul s-a adresat elevilor claselor V-VIII și a fost organizat de profesorii ariei curriculare „Limbă şi comunicare” ai Şcolii Gimnazială Nr. 5 – Structura Goranu din Râmnicu Vâlcea. Concursul la care facem referire a fost coordonat de profesor Elena Ungureanu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Casa Corpului Didactic fiind parteneri de nădejde pentru bunul mers al evenimentelor de pe agendă. Au răspuns invitației de a fi prezente la simpozionul de anvergură națională următoarele cadre didactice: Andra Bică – inspector general al IȘJ Vâlcea; Daniela Bușuroi – inspector de specialitate; Isabella Ioniţă – director CN „Alexandru Lahovari”, profesori de limba şi literatura română din județ.

Cum descriu organizatorii simpozionul național?

Conform informațiilor transmise de către organizatori în materialul de presă la care am făcut referire, obiectivul general al concursului a fost reprezentat de asimilarea de către elevi a competenţelor de utilizare corectă a limbii române, în contexte concrete de comunicare. „Obiectivele specifice ale proiectului sunt concretizate în cultivarea unei atitudini pozitive în procesul comunicării, ţinând cont că prin limbajul verbal comunicăm, dar ne şi comunicăm pe noi înşine, dezvoltarea interesului pentru valorile culturii naţionale, transmise prin tezaurul limbii, dezvoltarea abilităţilor de învăţare, în general, şi a motivaţiei de a-şi însuşi noţiunile de limba română, în particular, realizarea unui schimb fructuos de idei între elevi şi profesori, provenind din zone diferite ale ţării”, se arată în materialul de presă.
„Dorim să încurajăm studiul individual al limbii române, deprinderea de a exersa mecanismele iniţiate de profesor la clasă, într-un moment în care ne confruntăm cu fenomenul lipsei de motivaţie pentru învăţare. Încercăm să stimulăm componenta formativă a învăţării limbii române, în diversele ei ipostaze: ortografie, ortoepie, lexic, gramatică etc. Ne-am propus să realizăm o avanpremieră la testarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, cărora le oferim ocazia de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor de limba română în raport cu alţi elevi”, adaugă organizatorii.
Organizatorii țin să aducă mulțumiri unităților școlare vâlcene implicate în buna desfășurare a concursului: Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” și Şcoala Gimnazială „Anton Pann”. Promovarea concursului s-a realizat în mediul on-line prin postarea acestuia pe site-uri de profil. Primăria Râmnicului a fost unul dintre sponsorii concursului în ceea ce privește partea financiară, alături de organizatori fiind și câteva societăți private din municipiu.

Premii pentru elevii merituoși

Concursul organizat în Râmnic a adus laolaltă elevi din 25 de școli, din cinci județe ale țării: Argeș, Dolj, Olt, Teleorman și, evident, Vâlcea. La final, pentru elevii merituoși au fost acordate 67 de premii şi menţiuni constând în cupe, medalii şi diplome. Rezultate deosebite au obtinut elevii claselor: a V-a şi a VII-a de la CN „Alexandru Lahovari” – cupa; la clasa a VI-a, elevii de la Şcoala Gimnazială „Anton Pann” şi Şcoala Gimnazială Păuşeşti-Otăsău, iar la clasa a VIII-a, elevii de la Şcoala Gimnazială Păuşeşti-Otăsău şi Şcoala Gimnazială „Anton Pann”. De asemenea, au obţinut premii şi elevii din judeţele Teleorman, Olt şi Argeş.
Simpozionul naţional „Gramatica – ştiinţa vorbirii” a vizat tema „Aspecte controversate ale limbii române actuale”. Conform celor transmise de către organizatori, la eveniment au participat inclusiv profesori din judeţele menţionate mai sus. Experienţa acumulată de profesorii participanţi a fost împărtăşită altor cadre didactice, în cadrul activităţilor de formare continuă, în anul şcolar 2016-2017, în cadrul activităţilor de cerc pedagogic, sub forma unei analize SWOT precum şi în forumurile de discuţii din mediul on-line.
Informațiile și imaginile prezentate ne-au fost transmise de către profesor Elena Ungureanu, coordonatorul proiectului desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 5 – Structura Goranu din Râmnicu Vâlcea.