Edilul Ghiță are cu ce să se mândrească: cămin cultural cu atelier de ceramică, sală de spectacole, bibliotecă modernă


Anul 2014 a fost unul cu bune și mai puțin bune pentru comunitatea din Vlădești. Pro­blemele au apărut odată cu ploi­le torențiale când trei case au fost luate de ape, drumurile afectate și alte pagube lăsate în urmă. Totuși, de-a lungul anului trecut, administrația locală în frun­te cu edilul Sorin Ghiță a punc­tat și câteva realizări impo­r­tante, ce merită amintite. „Am inau­gurat Căminul cultural, mo­der­nizat și utilat cu toate cele ne­cesare. Spațiile au fost destinate mai multor obiective: un atelier de ceramică pentru copii, un spa­țiu pentru expunerea obiec­te­lor din ceramică, pentru a fi vi­zitat de turiști, o sală de spec­tacole modernă cu 200 de locuri, o bibliotecă dotată cu biblionet, o farmacie de care localitatea du­cea lipsă, un cabinet stomato­lo­gic unde activează doi medici, un spațiu nou pentru dispensarul medical. Căminul cultural dispun și de o parcare pentru toți cei care vizitează clădirea sau cei care activează în ea”, a precizat, pentru ziarul nostru, primarul Sorin Ghiță. În plus, alesul so­cial-democrat s-a gândit și la partea turistică și a amenajat în jurul unui izvor de apă rece un mic parc. Localnicii, dar și turiștii opresc adesea pentru a lua apă de la acest izvor. Mai mult, iz­vorul are și o placă memorială pentru cinstirea poetului națio­nal, Mihai Eminescu. Dacă amin­team de infrastructura dis­trusă de ploi, menționăm că, în ceea ce privește căile de acces, edilul din Vlădești le-a reparat și chiar arată mai bine ca înainte. „Toate drumurile comunale au fost asfaltate. Au fost reparate și pot spune că arată mai bine ca înainte. S-a pus asfalt și s-au făcut și rigole”, a mai menționat primarul din Vlădești. Anul trecut, pentru situații de urgență, administrația locală din Vlădești a primit 8 miliarde lei vechi.

Posting....