Două investiții pe drumuri, în mai puțin de o săptămână:


Consiliul Județean Vâlcea a sărit de 50 milioane euro pentru infrastructura rutieră
După ce, joi, 10 mai 2018, de la ora 10.30, a organizat conferința de presă din cadrul proiectului „Modernizare DJ 678 A, DN 64 (Tătărani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Județ Argeș”, Consiliul Județean Vâlcea organizează, în această dimineață, conferința de presă din cadrul proiectului „Modernizare DJ 678, Limita Județ Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7)”.
Contractul de finanţare aferent proiectului a fost semnat în data de 19 decembrie 2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea, în calitate de beneficiar.
Valoarea totală a celor două contracte este 52,17 milioane euro, respectiv 234.787.484,33 lei (peste 2.347 miliarde lei vechi) pentru modernizarea celor două drumuri: DJ 678 Limita județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7), județul Vâlcea, în lungime de 38,554 km și DJ 678 A din DN 64 (Tătărani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita jud. Argeș, în lungime de 26,868 km.
La 19 decembrie 2017, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din Vâlcea, a căror valoare totală eligibilă ajunge la circa 69,8 milioane euro, din care aproape 59,3 milioane de euro sunt fonduri europene.

Informații suplimentare

Cele trei proiecte au în vedere adaptarea la cerinţele actuale pentru un transport sigur a 78 de kilometri de drumuri judeţene (incluzând, pe lângă reabilitarea căii de rulare, şi construcţia şi reabilitarea de poduri şi podeţe, parcări laterale, alveole pentru mijloacele de transport in comun, pasarele, piste de biciclete, montarea de parapete şi rigole etc.) asigură legătura cu reţeaua de drumuri naţionale şi europene.
Este vorba despre proiectele „Modernizare DJ 678, Limită Judeţ Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7 – E81)”, „Modernizare DJ 703G, Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Limită Judeţ Argeş” şi „Modernizare DJ 678 A, DN 64 (Tătărani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerică – Limită Judeţ Argeş”.
Cele trei proiecte sunt finanţate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritate de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Posting....