Doi muncitori la negru și amenzi de 40.000 lei


În săptămâna 9 – 13 iulie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfășurat activități de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor de securitate și sănătate în muncă la angajatori care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Obiectivele urmărite au fost: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată; verificarea modului de organizare a activităților de securitate și sănătate în muncă; verificarea modului în care se asigură protecția împotriva electrocutării; verificarea desfășurării lucrului la înălțime; verificarea desfășurării activităților de excavații, puțuri, lucrări subterane, tuneluri, terasamente. Ca și rezultate, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 12 controale, s-au aplicat trei sancțiuni contracvenționale în valoare de 40.000 lei, iar două persoane au fost identificate muncind fără contracte de muncă încheiate.
În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate 12 controale și s-au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale.
Dintre neconformitățile frecvent identificate, menționăm: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neinformarea salariaților cu privire la clauzele esențiale ale contractului individual de muncă; lipsa evidenței orelor de muncă prestate de salariați cu precizarea orei de începere și a celei de sfârșit ale programului de lucru; netransmiterea în registrul general de evidență a salariaților a cauzelor și perioadelor de suspendare a contractului individual de muncă; lipsa dovezii de achitare a drepturilor salariale; instruire necorespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă etc. Inspectorii de muncă vor continua efectuarea acțiunilor de control, principalele obiective fiind identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și prevenirea accidentelor de muncă. Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu (foto), șef ITM Vâlcea.