Doi ani cu suspendare pentru Trancă


Consilierul județean PSD, Teodor Trancă, a primit, marți, o lovitură năprasnică din partea justiției în dosarul de trafic de influență pe care-l avea din 2011. Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul următor: „Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti împotriva sentinţei penale nr.233 din 6 decembrie 2013 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pe care o desfiinţează, în parte, şi rejudecând: Condamnă pe inculpaţii: 1.Trancă Teodor, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată, prev. şi ped. de art.257 Cod penal anterior rap. la art.5, art.6, art.7 alin.3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp.art.41 alin.2 Cod penal anterior şi cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 66 Cod penal anterior, aplică incul­patului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 din Codul penal anterior, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal ante­rior pe durata executării pedepsei prin­ci­pale. În baza art. 81 din Codul penal anterior raportat la art. 82 din Codul penal anterior sus­pen­dă condiţionat executarea pe­dep­sei de 2 ani închisoare pe un ter­men de încercare de 4 ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii. Face aplic­a­rea art. 71 alin. 5 din Codul penal anterior. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal anterior. 2.Ciogescu Ovidiu Eugen, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influ­en­ţă, în formă continuată, prev. şi ped. de art.6 ind.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp.art.41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În baza art. 65 Cod penal cu referire la art. 66 Cod penal anterior, aplică inculpatului pedeapsa complementară a inter­zi­cerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 din Codul penal anterior, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal ante­rior pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 81 din Codul penal anterior raportat la art. 82 din Codul penal anterior sus­pen­dă condiţionat executarea pe­depsei de 2 ani închisoare pe un ter­men de încercare de 4 ani, care se socoteşte de la data rămânerii defi­nitive a hotărârii. Face aplica­rea art. 71 alin. 5 din Codul penal ante­rior. Atrage atenţia inculpatului asu­pra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal anterior. Constată că inculpatul Ciogescu Ovidiu Eugen este deţinut în altă cauză. II. În baza art. 257 alin. 2 din Codul penal anterior rap. la art. 256 alin. 2 din Codul penal anterior, dispune obligarea inculpatului Trancă Teodor la plata către stat a sumei de 8.794,37 lei, reprezentând con­tra­­valoarea materialelor şi la plata sumei de 2.494,16 lei, reprezen­tând contravaloarea manoperei. În baza art. 257 alin. 2 din Codul penal anterior rap. la art. 256 alin. 2 din Codul penal anterior, dispune confiscarea specială, de la incul­patul Trancă Teodor, a următoare­lor bunuri electrocasnice: televizor LCD marca Toshiba 32 C 3005, Staţie Tefal (fier de călcat) GV 5120, aspirator marca Philips FC 9170/1, frigider cu 2 uşi marca Zanussi ZRT 628Wşi reciver 61 Harman Kardon AVR 135. Menţine sechestrul asigurător dispus prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteştii nr. 141/P/2010 din 02 decembrie 2010 asupra bunurilor mobile / imo­bile ale inculpatului Trancă Teodor, până la concurenţa sumei de 11.288,53 lei. Dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti nr. 141/P/2010 din 02 decembrie 2010 asupra bunurilor mobile / imo­bile ale inculpatului Ciogescu Ovidiu Eugen. Dispune restituirea sumei de 19.279,18 lei, consem­nată la CEC Bank SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea, la data de 03 decembrie 2010, pe numele incul­patului Ciogescu Ovidiu Eugen, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie – ST Piteşti, conform reci­pisei de consemnare nr. 518062/1 din 03.12.2010 şi chitan­ţei nr. 2814009/1 din 03.12.2010. III. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate, cu privire la inculpata Păuna Elena Ramona. IV. Respinge, ca nefondate, ape­lurile declarate de inculpaţii Trancă Teodor, Păuna Elena Ramona şi Ciogescu Ovidiu Eugen împotriva sentinţei penale nr.233 din 6 decembrie 2013 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie. V. Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti rămân în sarcina statului. Obligă pe inculpaţii Trancă Teodor şi Ciogescu Ovidiu Eugen să plătească către stat suma de câte 10.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi al jude­căţii. Obligă apelanta intimată inculpată Păuna Elena Ramona la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat, ocazionate de soluţionarea apelului. Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi,până la prezen­tarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 100 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă.”

Posting....