Distribuție Oltenia continuă investițiile în județul Vâlcea


În perioada aprilie – iunie 2020, operatorul Distribuție Oltenia a demarat investiții în valoare de șase milioane de lei noi în următoarele scopuri:

 • buclarea celor două linii electrice din comunele Orlești și Drăgoești;
 • modernizarea contorizării prin scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), amplasate pe casa scărilor în municipiul Drăgășani;
 • modernizarea a aproape 4 km de linie electrică aeriană în satul Ciutești;
 • realizarea unui post de transformare nou în zona Damțeni și înlocuirea a aproximativ 2 km de linie electrică subterană de medie tensiune în orașul Berbești.

Beneficiarii proiectului sunt cei aproape 4.000 de consumatori din municipiul Drăgășani, comunele Orlești, Drăgoești, Milcoiu – satul Ciutești și orașul Berbești.

 

Ce s-a realizat prin aceste investiții?

 

În comunele Orlești și Drăgoești:
• montarea a 19 buc stâlpi medie tensiune;
• montarea a 3 buc separatoare, un separator telecomandat și două seturi de descărcători de medie tensiune;
• realizarea liniei electrice subterane (LES) 20kV în lungime de aproape 1.000 metri;
• realizarea de lucrări de protecție catodică și legare la pământ prin intermediul prizelor de pământ cu anozi de zinc pentru conductele de transport țiței și conductei de etan din zonă.

În municipiul Drăgășani:
• montarea FDCP – pentru 2 consumatori – 6 buc;
• montarea FDCP – pentru 12 consumatori – 1 buc;
• montarea FDCP – pentru 15 consumatori – 3 buc;
• montarea FDCP – pentru 20 de consumatori – 17 buc;
• montarea de cutii de conexiune – 51 buc;
• montarea coloanelor colective generale – aproape 400 m;
• montarea coloanelor individuale – aproape 8000 m;
• montarea blocurilor de măsură și protecție monofazat/ trifazat: BMPM – 11 buc, BMPT – 2 buc;
• montarea a aproape 500 buc de contoare monofazate/ trifazate.

În comuna Milcoiu – satul Ciutești:
• modernizarea a aproape 4 km de linie electrică aeriană.

În orașul Berbești – zona Dămțeni:
• realizarea unui post de transformare nou în zona Dămțeni și înlocuirea a aproximativ 2 km de linie electrică subterană de medie tensiune.

 

Beneficiile aduse consumatorilor din aceste localități

 

 • asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor în condiții de calitate a parametrilor energiei electrice;
 • îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele impuse de Standardul de Performanță;
 • reducerea numărului de întreruperi;
 • reducerea costurilor cu operarea și mentenanța;
 • rapiditate în alimentarea cu energie electrică prin realizarea legăturii dintre coloana colectivă de alimentare și coloanele individuale ale consumatorilor din bloc, pentru realimentarea cu energie electrică în cazul unui deranjament individual;
 • confort sporit pentru consumator întrucât nu mai trebuie să fie acasă pentru citirea/măsurarea consumului de energie electrică;
 • protecția instalațiilor electrice a celorlalți consumatori din bloc, în cazul unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit la unul dintre vecini;
 • protecția împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor și echipamentelor montate, aflate în mod normal sub tensiune;
 • protecția împotriva intervențiilor neautorizate.

Operatorul Distribuție Oltenia continuă investițiile în rețeaua de distribuție cu scopul de a reduce la minimum disconfortul creat consumatorilor din aria sa de operare.
• Biroul de Presă al Distribuție Oltenia

Posting....