Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

27 octombrie 2020

Diseară, de la ora 18.00, la Teatrul Anton Pann: „Topul Firmelor Vâlcene 2014 confirmă trendul economic descendent al județului!”


• este declarația lui Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea

Premianții economiei vâlcene se adună, în această seară, la Teatrul Anton Pann pentru festivitatea anuală organizată de către CCI. Înaintea unui aseme­nea eveniment, președintele Camerei de Comerț și Industrie își păstrează tonul pesimist cauzat de cifrele economice ale ultimului an: „Situația economică a jude­țului rămâne pe un trend descen­dent, declinul este evident și sunt prea puține semne de încredere în viitor. Revenirea economică a Vâlcii este încă departe, avem totuși motive de speranță dinspre firmele care au câștigat distincții naționale și care, într-o măsură tot mai evidentă, țin Vâlcea în picioare: CIECH, Vilmar, Vel Pitar, Sano Vita, Annabella sau Boro­mir. După finalizarea investiției Faurecia, vreau să cred că putem trăi să vedem închegarea unui nucleu industrial auto, dacă ne gândim și la Roți Auto Drăgășani…”, declară Valentin Cismaru.
Pentru întocmirea Topului, sursele de informaţii utilizate sunt: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comer­ţului; informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene. Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități.
Nu sunt admise: grupurile de interes economic (GIE); firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului; firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă; firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizol­vare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.
Pentru realizarea clasa­men­telor Topul firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în ter­menul legal la Ministerul Finan­ţelor Publice pe şase domenii de activitate: Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech; Industrie; Agri­cultură, Silvicultură, Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ și Turism.
Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Clasificarea întreprin­derilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:
• Microîntreprinderi – Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
• Întreprinderi mici – Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
• Întreprinderi mijlocii – Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
• Întreprinderi mari – Au între 250 şi 999 de salariaţi
• Întreprinderi foarte mari – Au peste 1.000 de salariaţi
Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: Cifra de afaceri netă (I1); Profitul din exploatare (I2); Rata profitului din exploatare (I3); Eficienţa utilizării resurselor umane (I4); Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).
Indicatorii sunt determinați astfel: Cifra de afaceri netă; Profitul din exploatare; Profit din exploatare / Cifra afaceri; Valoa­rea adăugată / Număr mediu de salariaţi; (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat.
Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor: Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.; Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top; Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2= I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5; Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5).
Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total. Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către condu­cerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Eveniment