Dialoguri – Curs ”Managementul proiectelor cu finanțare”


Ca în fiecare an, pentru a răspunde unor nevoi de informare din partea comunității locale, Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea a organizat în zilele de 21 si 22 ianuarie 2017, între orele 9,30 – 15,00, la sala de seminarii ED din Biblioteca Județeană Vâlcea, cursul de Managementul proiectelor cu finanțare. Cursul a familiarizat participanții cu primele noțiuni despre proiecte, fiind astfel construit pentru a răspunde unor întrebări despre cum se găsește informația despre liniile de finanțare, care sunt primii pași, stabilirea scopului și obiectivelor unui proiect, graficul activităților, stabilirea bugetului, gestionarea resurselor, managementul timpului și resurselor umane etc. Predarea s-a făcut prin metode non-formale, lucrându-se cu ajutorul metodei învățării prin experiență.