Deputaţii au adoptat un proiect privind Realizarea capabilităţii operaţionale aeriene a României


Deputaţii au adoptat, zilele trecute, un proiect de lege care vi­zează realizarea capabilităţii operaţionale aeriene a României în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”. Pro­iec­­tul a fost adoptat cu 289 de voturi „pentru”, o abţinere şi un vot „împotrivă”. Actul normativ are ca obiect de reglementare mo­difi­ca­rea şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capa­bi­li­tăţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie ini­ţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apă­rare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al For­ţe­l­or Aeri­e­ne”, în sensul scutirii MApN de la plata dobânzilor şi pe­nalităţilor de întârziere aferente diferenţelor suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea valorii bunurilor importate.
Guvernul şi-a motivat iniţiativa legislativă prin faptul că, la momentul aprobării Legii 240/2013, evoluţia cursului de schimb valutar al dolarului american faţă de euro a înregistrat o creştere semnificativă, aproximativ 15%, iar peste 58% din cuantumul sumei totale aprobată pentru această fază reprezintă plăţile efectuate către Guvernul SUA. „Prin urmare, fondurile estimate iniţial au devenit insuficiente pentru încadrarea necesarului estimat în dolari şi este nevoie de crearea cadrului legal care să permită contractarea, din alte surse, a unor echipamente de la Guvernul SUA pentru care fondurile sunt prevăzute la art.1 alin. 1 lit.b din legea menţionată. De asemenea, este necesară efectuarea redistribuirii de activităţi şi de sume pentru îndeplinirea capacităţii operaţionale prevăzute de lege”, declară deputatul Constantin Rădulescu.