De 1 Decembrie, horezenii au sărbătorit în sunet de fanfară


În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, Primăria oraşului Horezu, în parteneriat cu Liceul „Constantin Brân­coveanu”, a derulat un amplu program de manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, program intitulat, „Unirea, naţiunea a făcut-o”. Astfel, în ziua de 29 noiembrie, la Liceul „Constantin Brân­co­veanu” Horezu a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice „Eu, aşa văd 1 Decembrie 1918”, sesiune organizată şi condusă de profesorii de istorie Vetuţa Ciocan şi Valentin Ciocan, promotorii de ani de zile a multor manifestări de acest gen. In aceeaşi zi, în sunetul Fanfarei „Gabriel Chaborschi” condusă de dirijorul Constantin Andrei, peste 200 de elevi, din care peste 180 îmbrăcaţi în frumoasele costume populare din zona depresionară Horezu, au format o coloană a unităţii şi simţirii de neam, străbătând principalele artere de circu­laţie, împărţind steguleţe tricolore, cozo­nac şi fluturaşi cu semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918. În centrul oraşului, tinerii elevi, împreună cu cetăţeni, vete­rani de război, profesori şi reprezentanţi ai administraţiei locale, s-au prins într-o horă a unirii şi a bucuriei. Apoi, coloana, în frunte cu Primarul oraşului Horezu, Ilie Fârtat, s-a deplasat la Monumentul Eroilor Neamului Românesc din locali­tate, cei prezenţi, aducând un omagiu celor ce s-au jertfit pentru unitatea şi credinţa românilor prin intonarea de cântece patriotice şi depunerea de coroane de flori. Coroane de flori au fost depuse şi la Monumen­tele Eroilor din satele Romanii de jos şi Urşani.

Importanţa zilei de 1 Decembrie a fost marcată şi de Consiliul local al oraşului Horezu printr-o şedinţă festivă ce a avut loc în ziua de 30 noiembrie. Programul manifestărilor ce au marcat aniversarea a 94 de ani de la Marea Unire a Romanilor, a continuat în ziua de 1 decembrie cu un frumos spectacol artistic prezentat pe scena din centru oraşului de îndrăgiţi interpreţi de muzică populară din zona Horezu, în frunte cu Dumitru Miuţă, Maria Ghinea, Nicu Vito­mireanu, Daniela Cernea, Irina Some­şan, Andreea-Maria Ilie, Alina-Cosmina Crăcană, Anastasia Ciucă şi Constantin Ilinca. Referindu-se la pro­gramul mani­fes­tărilor, primarul Fârtat Ilie a declarat: „Sunt pe deplin mulţumit de modul cum cadrele didactice din Liceul «Constantin Brâncoveanu» s-au implicat în acest an în organizarea unui program bine conturat şi care a cuprins o diversitate de manifestări în care au fost implicaţi foarte mulţi tineri. Multe idei au venit de la tinerii elevi, cărora ţin să le mulţumesc! Îmi propun, ca, an de an, ziua de 1 Decembrie să devină o mare sărbătoare, oamenii să simtă că este Sărbătoarea Naţională a Românilor. Mulţumesc, de asemenea, Fanfarei Clubului Copiilor din Rm. Vâlcea pentru efortul deosebit pe care l-au făcut prin prezenţa şi evoluţia lor la Horezu. La Mulţi Ani, România!, La Mulţi Ani, români!, La Mulţi Ani, horezeni!”.