Datoriile Oltchim se apropie de 300 milioane euro!


Combinatul avea, la final de 2016,  datorii totale în suma de 1.328 milioane lei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. „La 31.12.2016 Oltchim SA înregis­trează datorii totale în sumă de 1.328 milioane lei, din care: 1.050 milioane lei datorii înregistrate în conformitate cu Planul de reorganizare; 216 milioane lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţă depăşită 137 milioane lei; 35 milioane lei datorii şi creanţe reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 27 milioane lei alte datorii. În totalul datoriilor acumulate în insolvenţă este cuprins şi impozitul pe profit aferent anului 2015 în sumă de 36 milioane lei calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare, acesta se achită în termen de 5 zile de la încasarea preţului de vânzare al participaţiilor Oltchim la Oltchim SPV (…) În cursul anului 2016, societatea a continuat să achite integral la scadenţă toate datoriile curente. În plus, a redus arieratele acumulate în prima parte a insolvenţei până la confirmarea planului de reorganizare şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 38,7 milioane lei, din care: faţă de furnizori cu 6,7 milioane lei; faţă de personalul disponibilizat cu 17,2 milioane lei; faţă de personalul angajat cu 9,3 milioane lei; faţă de alţi creditori cu 5,5 milioane lei. Datoriile restante în suma de 9,3 milioane lei către salariaţii Oltchim, existente în sold la 31.12.2015, au fost achitate integral în cursul anului 2016. Astfel, la 31.12.2016 Oltchim nu mai înregistrează restanţe la plata drepturilor salariale către angajaţii săi”, sună textul dat BVB. Conform aceluiași document, cifra de afaceri obţinută anul trecut, în valoare de 168 milioane euro, este aproximativ la acelaşi nivel cu cea din anul 2015, din cauza preţurilor de vânzare mai mici ale produselor finite, determinate de evoluţia cotaţiilor internaţionale. Profitul brut a fost de 20 milioane lei (echivalent 4,4 milioane euro), reprezentând o îmbunătăţire cu 68,5 milioane lei (echivalent 15,2 milioane euro) faţă de anul 2015.