Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2020

Cum se cheltuiesc banii pentru alegeri?


• pentru alegerile locale din 5 iunie este prevăzut un buget național de 350.663.000 lei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 112 alin. (3) şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi al art. 7 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul a stabilit principalele categorii de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale.
sp
a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale;
b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale;
c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor;
d) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
e) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;
f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
i) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
l) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale;
n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
o) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
p) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central;
r) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
s) cheltuielile de informare a alegătorilor;
ş) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali;
t) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a prefecţilor privind atribuţiile în materie electorală, care le revin;
ţ) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
u) cheltuielile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
v) cheltuielile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator;
w) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari;
x) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;
y) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;
z) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie.

Banii vin de la bugetul de stat

Pentru alegerile locale din 5 iunie este prevăzut un buget național de 350.663.000 lei, fonduri asigurate de la bugetul de stat. În această sumă sunt incluse și fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale birourilor electorale din secţiile de votare și ale aparatului tehnic auxiliar al acestora. Un element de noutate a fost adus prin introducerea operatorilor de calculator în secțiile de votare ale căror indemnizații sunt asigurate de la bugetul de stat.

Alte articole de la Headlines