Cula de la Măldăreşti trebuie cumpărată de stat


Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlă­doiu l-a interpelat pe Kelemen Hunor -ministrul Cul­turii, Cultelor şi  Patrimoniului Naţional pe sea­ma culei de la Măldăreşti, monument istoric de categoria A, care trebuie cumpărată de către stat. „Complexul Muzeal Măldăreşti a fost orga­nizat într-un cadru natural pitoresc şi reuneşte Culele Greceanu, Duca, precum şi Casa Memo­ria­lă I. G. Duca, toate fiind monumente deosebite ale arhitecturii româneşti, în care se împletesc armonios elemente ţărăneşti din zonă cu ele­mente ale unor construcţii cu caracter de forti­ficaţii. Pe aceste meleaguri, unde legenda se îm­bină cu istoria, Cula Greceanu îşi are începuturile în secolul al XVI-lea, când Nan Paharnicul cons­tru­ieşte un turn de apărare, iar nepotul sau, Tu­dor Maldar, adaugă spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, restul construcţiei. Cu doi ani în urmă, cula de la Măldăreşti i-a fost retrocedată doamnei Ileana Anghel Greceanu, descendenta familiei care a primit prin zestre acest edificiu, iar în pre­zent, pentru a menţine în circuitul muzeal şi turis­tic acest aşezământ, Consiliul Judeţean Vâlcea plăteşte lunar 5.000 lei doar pentru chirie. La aceas­tă sumă, se adaugă cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere. Atât în opinia mea, cât şi a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi a specialiştilor în domeniul culturii, este foarte im­por­tant ca statul să cumpere acest monument isto­ric de categoria A, având în vedere pe de-o parte eficientizarea cheltuielilor, cât şi faptul că noul proprietar poate schimba oricând doreşte desti­naţia proprietăţilor respective”, se arată în inter­pelarea parlamentarului PSD.