Cu ocazia a 60 de ani și două zile de la înființarea CARP Râmnicu Vâlcea: 9.848 de diplome au fost acordate pensionarilor vâlceni


Pe data de 17 noiembrie, con­du­cerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Râmnicu Vâlcea a împlinit 60 de ani de la înființarea unității. Astăzi, la 60 de ani și două zile de la înființarea CARP Râmnicu Vâlcea, preșe­din­tele uni­tă­ții, Grigore Răban (foto dreapta), a reușit acordarea a 9.848 de diplome membrilor instituției. S-au acordat: 5.570 de diplome de fidelitate (persoane care, indiferent de fondul de cotizare, au rămas membri CARP), 1.104 diplome aniversare (acor­da­te cu ocazia zilei de naștere a mem­­brilor unității), 1.970 diplome de vechime, 864 de diplome dedi­cate împlinirii unor anumiți ani de la căsă­torie și 340 de diplome cu oca­zia împlinirii a patru ani de la înfiin­țarea Clubului „Alexandru M. Alexiu”.