Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

Cruce memorială ridicată în cinstea Părintelui Petre I. David în satul natal


La Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Fome­tești, comuna Slătioara, a avut loc, recent, un eveniment deosebit pen­tru viața comunității: Comemo­ra­rea a 12 ani de la trecerea la cele veș­nice a Părintelui Prof. Arhid. Dr. Pe­tre I. David, fiu de seamă al sa­tului Fometești, al județului Vâlcea și al Bisericii Ortodoxe strămoșești. Evenimentul a debutat prin săvâr­șirea Sfintei Liturghii, urmată de slujba Parastasului, și a continuat prin sfințirea Crucii memoriale închi­nate Părintelui Petre I. David, așe­zată la loc de cinste în fața bisericii din satul său natal. În mijlocul preo­ți­lor și credincioșilor, care s-au adu­nat la un loc în această zi din dra­goste față de Părintele Petre I. Da­vid, a fost prezent și Înaltpreasfin­­țitul Părinte Varsanufie, Arhiepisco­pul Râmnicului. În cuvân­tul rostit cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea deosebită a Părintelui Petre I. David, ctitor al bi­se­ricii din satul natal, care a pre­dicat Evanghelia lui Hristos cu multă înflăcărare, a arătat o râvnă deosebită spre slujirea cât mai deasă a Sfintei Liturghii, a sprijinit pe cât i-a stat în putere multe bise­rici și mănăstiri, atât din țară, cât și de la Locurile Sfinte sau de la Sfân­tul Munte Athos, și a organizat zeci de pelerinaje cu studenții, fără a-i împovăra cu vreo cheltuială. „Părin­tele Petre I. David se arată a fi un vrednic următor al Sfinților Apos­toli și pildă vie pentru noi, cei de azi, în trăirea și propovăduirea, cu timp și fără timp, a Evangheliei lui Hristos”, a zis Înaltpreasfinția Sa. Crucea me­­morială, sculptată în piatră de Vratza, în stil brâncove­nesc, a fost realizată prin purtarea de grijă a Părintelui paroh Rădu­lescu Marian Constantin și a Părin­telui protoiereu Mihai Cârțan, cu osteneala acelora care l-au iubit și nu l-au uitat pe cel care a fost și va rămâne Arhidia­co­nul Petre I. David. Părintele Petre I. David s-a născut la data de 9 martie 1938, în satul Rugetu-Fometești, comuna Slăti­oara, județul Vâlcea, și a trecut la cele veșnice la data de 29 mai 2003, la vârsta de 65 de ani. Este înmormântat în Cimitirul Bellu din Bu­curești. A studiat la Seminarul Teo­logic Ortodox din Curtea de Ar­geş, după care a fost pedagog la Școa­la de cântăreţi din Mănăstirea Co­zia (1957-1958). Și-a continuat stu­­­diile la Institutul Teologic Univer­si­tar din Bucureşti (1958-1962). Au urmat studiile doctorale, la același institut bucureștean (1963-1966), pe Istoria Religiilor, în cadrul Secției de Teologie Fundamentală. A avut o bur­să de studii la Academiile Teolo­gice din Moscova-Zagorsk şi Lenin­grad (1972-1973). A fost corector (1962-1967), apoi şef serviciu la Se­cretariat (1967-1974) la Editura Ins­ti­tutului Biblic şi de Misiune al Pa­tri­arhiei Române. A fost redactor prin­cipal la revistele centrale bise­riceşti (1974 – 1977) și, începând cu anul 1977, conferenţiar suplinitor la Ca­tedra de Îndrumări misionare şi Ec­u­menism în cadrul Institutului Teo­logic Universitar din Bucureşti. A fost numit profesor universitar titular în anul 1990. A participat la diferite în­tru­niri cu caracter ecumenic peste ho­tare și a fost membru în Comisia or­todoxă română pentru dialogul cu anglicanii. A fost hirotonit diacon în anul 1968. Vreme de 35 de ani a slu­­jit ca diacon la Mănăstirea Antim din București, unde l-a avut ca du­hov­­nic pe Părintele Sofian Boghiu. A trecut la cele veșnice, încărcat de roade, la data de 28 mai 2003.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Spiritualitate