Costea împotriva lui Rădulescu


În cursul zilei de astăzi, Cancelaria prefectului PNL Tiberiu Costea a remis un comunicat de presă prin care lansează un atac la adresa conducerii PSD a Consiliului Județean:

„Instituția Prefectului–Județul Vâlcea solicită Consiliului Județean Vâlcea să reanalizeze două dintre proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi a ședinței din data de 18 februarie a.c., ce privesc alocarea unor sume de bani pentru primăriile din județ, în urma unor sesizări primite de la mai mulți primari care susțin că aceste fonduri au fost repartizate pe criterii exclusiv politice.
Este vorba de Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, care nu respectă prevederile art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, și de Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.1, lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ–teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din venituri proprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020, din care nu rezultă care au fost criteriile pe baza cărora au fost formulate propunerile de repartizare a acestor bani.
Instituția Prefectului solicită astfel ca aceste aspecte să fie clarificate de către reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea înainte ca proiectele să fie supuse la vot, iar adoptarea lor să se realizeze cu respectarea prevederilor legale. În caz contrar, Prefectura Vâlcea va acționa potrivit legii și va ataca aceste acte administrative.”

Președintelui CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a răspuns prompt atacului mediatic precizând că ne se va lăsa intimidat de reprezentantul guvernului PNL în Vâlcea:

Nu vreau să intru în polemici cu INSTITUȚIA prefectului însă îi asigur pe vâlceni că la Consiliul Județean se respectă legea! Aș putea interpreta gestul ca o presiune, dar nu o să o fac și își vor primi răspunsul! Adresa nu este cumva o imensă eroare?! Întreb Instituția prefectului dacă este sarcină de partid? Doar întreb!
Săptămâna viitoare vom clarifica absolut toate aspectele și vom aproba bugetul astfel încât primăriile și instituțiile subordonate Consiliului Județean să nu se blocheze sau sa intre în faliment, urmare a unor gesturi inconștiente ale unor sfătuitori de pe lângă INSTITUȚIA prefectului!
Adresa este o premieră în materie de procedură și cooperare instituțională, dar și aceste aspecte vor fi încadrate și lămurite.
Dacă dorește INSTITUȚIA prefectului, punem la dispoziție hotărârile adoptate de CJ în 2015 și prima parte a anului 2016, așa, ca să facă o comparație!
În rest, îi asigur pe vâlceni și pe colegii primari că respectăm legea și nici nu ne intimidăm, deoarece prin toate demersurile noastre facem proiecte bune pentru oameni.