CONVOCATOR OUAI BUCȘANI-CIOROIU, COMUNA IONEȘTI


OUAI BUCSANI-CIOROIU
COM. IONESTI-VALCEA 

                                                              CONVOCATOR
Consiliul Director al OUAI BUCSANI-CIOROIU aduce la cunostiinta ca in data  de 20/01/2020 se va organiza Adunarea Generala a ORGANIZATIEI  UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII BUCSANI la care participa membrii reprezentanti ai Organizatiei si cei interesati.
Se supun dezbaterii Adunarii Generale problemele inscrise pe ordinea de zi:
-aprobarea valorii de investitie a proiectului      1.Art.1. Se aproba valoarea de investitie a proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII, STATIEI  DE POMPARE SI RACORDARE LA UTULITATI PENTRU AMENAJAREA BUCSANI-CIROIU, PLOT 101 IONESTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000031944000038 din data de 11.12.2019, incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, dupa cum urmeaza: valoare totala 5.526.681,20 lei, valoare eligibila 4.649.313,63 lei si valoare neeligibila 877.367,57 lei;
2.Art.2. Se aproba solicitarea de acordare a unei scrisori de garantie in valoare 1.399.050,00 lei, reprezentand 100% din valoarea avansului de 1.399.050,00 lei de la F.N.G.C.I.M.M S.A. I.F.N, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII, STATIEI  DE POMPARE SI RACORDARE LA UTULITATI PENTRU AMENAJAREA BUCSANI-CIROIU, PLOT 101 IONESTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000031944000038 din data de 11.12.2019, incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.            3.Art.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al OUAI OLTUL OLANU, in forma bugetului atasat la prezenta.
4.– Dl. Trutoiu Constantin va avea calitatea de reprezentant legal in raport cu FNGCIMM SA IFN, semnatura sa fiind opozabila referitor la toate documentele semnate in raport cu FNGCIMM SA IFN. In aceasta calitate de reprezentant legal va semna si biletele la ordin prevazute de OUG79/2009.
5.Diverse