Controale ale Sanepidului în școlile din Dănicei și Racovița


• au fost vizate condițiile de depozitare a produselor lactate și de panificație
Aproximativ 33.000 de elevi și preșcolari din județul Vâlcea au beneficiat, luna trecută, de produsele lactate și de panificație din cadrul Programului pentru școli al României. Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în baza competențelor stabilite prin H.G. nr. 640/2017, prin compartimentul de resort, a dispus verificarea spațiilor de depozitare a produselor lactate și de panificație distribuite în cadrul programului, monito­rizarea temperaturii în spațiile frigorifice și asigurarea apei potabile în unitățile școlare din județul Vâlcea.
Tot luna trecută, au fost verificate Școala Gimnazială Dănicei și Școala Gimnazială Copăceni – Racovița. Nu au fost constatate deficiențe și s-au făcut recomandări privind respectarea legislației sanitare în vigoare.
Referitor la furnizarea de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore de stat și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular pentru anul școlar 2017-2018, a fost publicată documentația de atribuire a contractului de către Consiliul Județean Vâlcea, aceasta fiind selectată de ANRP pentru verificare, în prezent regăsindu-se în etapa de așteptare validare. Totodată, este în curs de desfășurare achiziția având ca obiect furnizarea de rechizite școlare pentru preșcolarii și elevii care participă la atelierele tematice „Drumul laptelui” și „Laptele, un aliment sănătos”, ca măsură educativă care însoțește distribuția laptelui și produselor lactate pentru elevii și copiii preșcolari, respectiv cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului în școli al României.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Florian Marin (foto), prefectul județului.