Contract de 34 milioane euro, scos la licitație de CET Govora!


• SEAP găzduiește documentaţia tehnică în vederea atribuirii unui contract de transport cărbune pe calea ferată, în vederea asigurării necesarului de cărbune pentru producţia de energie electrică şi termică, scrie Bursa.ro
Valoarea contractului este de 34 milioane euro, iar durata de derulare de patru ani. Volumul transportat este de 8,4 milioane tone cărbune pe ruta Berbeşti-Alunu până pe platforma CET Govora, unde s-au derulat principalele revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, inclusiv revizia sistemului primar de termoficare. Sunt în derulare alte lucrări planificate şi se intensifică eforturile pentru realizarea unui stoc optim de cărbune, atât în depozitele de la carierele din Berbeşti şi Alunu, cât şi în incinta termocentralei: „Această procedură, având ca dată limită de depunere a ofertelor 06.10.2017, se adresează tuturor agenţilor economici autorizaţi ca operatori de transport şi manevră feroviară şi se va finaliza prin încheierea unui acord cadru pe patru ani. În cadrul contractului care va fi încheiat, operatorul economic va trebui să presteze următoarele servicii: manevră pe LFI Berbeşti şi Alunu, cu preluarea personalului existent; servicii de transport al cărbunelui de la staţiile CF Berbeşti şi Alunu până în Antestația CET Govora; servicii de manevră din Antestația CET Govora până pe estacadele de cărbune din incinta CET Govora. Ca urmare a măsurilor de redresare economică, luate de către Administratorul Judiciar Euro Insol, constând în: renegocierea contractelor comerciale cu furnizorii de bunuri şi servicii, a contractelor de furnizare energie electrică şi termică cu Oltchim şi Ciech Soda România, restructurarea organigramei prin disponibilizarea personalului excedentar cu acordarea de plăți compensatorii şi recuperarea creanţelor restante de la Ciech Sodă România, Oltchim, C.N.T.E.E. Transelectrica şi de la clienţii racordaţi la sistemul de Termoficare Urbană, CET Govora dispune de resursele financiare necesare pentru finanţarea activităţii curente, prin plata la scadenţă a tuturor furnizorilor de bunuri şi servicii”. De la data deschiderii procedurii şi până în prezent, CET Govora a achitat toate creanţele curente către partenerii comerciali în cuantum de peste 510 milioane lei, se arată în comunicatul publicat de Bursa.ro.