Continuă manifestările de anvergură la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”: Astăzi, multiplă lansare de carte a unor reputați scriitori


O invitație pen­tru iubitorii vâl­ceni ai cărții: as­tăzi, 15 mai, înce­pând cu ora 16.00, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (Sala de conferințe) găz­du­iește o multiplă lansare de carte. Doi dintre cei mai importanți scriitori contemporani, Eli­za Roha (foto sus) și Emil Lungeanu (foto jos), vin la Rm. Vâlcea cu câte două cărți apă­rute recent la Editura Betta. Eliza Roha, pe care reputatul critic și istoric literar Ion Dodu Bălan o numește „un scriitor profesio­nist, de vocație”, cu o narațiune în proza românească „încărcată de simboluri inteligent folosite”, prezintă la întâlnirea cu cititorii vâlceni de astăzi după-amiază romanul „Cumpăna destinelor” și cartea de eseuri și povestiri „Răga­zul dintre romane”, între primele eseuri care deschid această carte, se află și o scriere de suflet a autoarei – „M-am îndrăgostit de Vâlcea și de oamenii săi”.
„O străfulgerare epică de un lirism răvășitor”, așa e numit Emil Lungeanu de poeta Paula Roma­nescu. Scriitorul prolific, original și perpetuu surprinzător, vine la Rm. Vâlcea cu două cărți, care te surprind, într-adevăr, chiar prin titlurile alese de el: „Pedeapsa cărților” și „Banc­nota de zece lire”. Ambele sunt inte­resante, a căror lectură te capti­vează, îți alungă somnul dacă te apuci să le citești în prag de seară.
După-amiaza cărții de la Râmnic se încheie cu două prezentări. Directorul Editurii Betta, Nicolae Roșu, moderatorul manifestării, și-a ales ca invitate pe Ana Calina Garaș și Florentina Popescu, scriitoare fascinante prin cărțile lor.