Continuă controalele la firmele din Vâlcea. Încă o lună cu probleme!


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au anunțat că, în luna octombrie 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 97 controale în județul nostru. Au fost dispuse 280 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care cinci avertismente şi 11 amenzi în valoare de 336.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 22 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse două contracte colective de muncă şi un act adiţional la CCM.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
• neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
• neplata drepturilor salariale;
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
• neacordarea repausului săptămânal;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte.

Probleme și pe SSM!

În luna octombrie 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul ITM Vâlcea a efectuat 76 de controale. Au fost dispuse 196 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 196 sancţiuni contravenţionale, din care 193 avertismente şi trei amenzi în valoare de 17.000 lei. Tot în luna octombrie, au fost înregistrate două accidente cu incapacitate temporară de muncă şi un accident mortal.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, cele mai importante fiind următoarele:
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
• Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea