CONSULTARE PUBLICĂ A CETĂȚENILOR DIN HOREZU pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023


Primăria orașului Horezu a deschis, din data de 17 noiembrie 2022, procesul de consultare publică privind proiectul de act normativ intitulat „Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023”. După 30 de zile de la publicarea acestui anunț, Proiectul de hotărâre la care am făcut referire urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării de către Consiliul local Horezu.
„În acest sens, până la data de 15 decembrie 2022 (la ore limită 14.00), persoanele fizice și juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin poștă la adresa: Primăria orașului Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea, cod poștal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail: primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei orașului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier Relații cu publicul și comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.
Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea «Ultimele noutăți (Stiri)» sau la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr. 7, birou Impozite și taxe locale, persoană de contact: domnișoara Badea Daniela – Șef birou, tel. 0250.860.190.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190.
Materialele transmise de cei interesați vor purta mențiunea: «Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023». Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, www.orasul-horezu.ro. la Secțiunea «Informații de interes public», linkul «Buletinul informativ – Legea nr. 544/2001». Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o entitate legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 15 decembrie 2022, ora 14.00.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0260.860.190, e-mail: primaria@orasul horezu.ro, persoană de contact: domnișoara Badea Daniela – Șef birou Impozite și Taxe Locale”, se arată în comunicatul de presă transmis de Primăria orașului Horezu și semnat de primarul Nicolae Sărdărescu.