Luni, de la ora 13.00: Consiliul Local al Râmnicului se întrunește în ședință ordinară


În prima zi a săptămânii viitoare, de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt așteptați la sediul primăriei pentru ultima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi a aleșilor locuitorilor din municipiu se vor regăsi 21 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului estimat pentru organizarea evenimentelor festive din luna decembrie 2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2020” și a caietului de sarcini aferent.
5.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări.
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere din zona Spitalului Județean de Urgență.
7.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în str. Carol I nr. 19 către Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – Organizația Județeană Vâlcea.
8.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 5.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – „Elemente de identificare ale titlurilor de călătorie”.
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil teren cu destinația de drum public.
10.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind parcarea autovehiculelor în perimetrul parcărilor de reședință din municipiul Râmnicu Vâlcea.
11.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2019 referitoare la aprobarea modelului de Acord de Colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea, Organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului și Operatorul serviciului de salubrizare.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2, lit.k din Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 13.09.2019.
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondul statului, aflate în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 341/31.10.2019.
16.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze Formularul de Adeziune 2030 la Pactul Primarilor.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Centru pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017.
19.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”.
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii și curățeniei în municipiul Râmnicu Vâlcea.
21.Întrebări, interpelări și răspunsuri.