În anul 2019, Consiliul Județean Vâlcea a alocat 128.000 de lei pentru îmbogățirea fondului de carte al Bibliotecii „Antim Ivireanul”


În orice comunitate, misiunea fundamentală a bibliotecii publice este aceea de a oferi gratuit tuturor cetățenilor servicii și programe menite să creeze condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea culturală a individului sau a grupurilor sociale. În egală măsură, asigurarea accesului la noutățile editoriale din toate domeniile cunoașterii reprezintă o prioritate pentru Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Politica de achiziții prevede îmbogățirea anuală a fondului de carte în acord cu nevoile de informare, educare, studiu, lectură și recreere ale membrilor comunității locale. În perioada 2014-2019, fondul de documente deținut de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a înregistrat o creștere semnificativă, ca urmare a achiziției efectuate, respectiv 12.736 unități de bibliotecă, în valoare de 430.000 de lei. Dacă în anul 2014 au intrat în patrimoniul instituției 1.714 volume, în anul 2019 numărul acestora a ajuns la 3.504. De asemenea, s-a reușit sporirea caracterului enciclopedic al colecțiilor deținute prin introducerea în fond a unui număr însemnat de volume provenite din donații, predominând cărțile noi, cu un conținut actual.
Bugetul alocat achiziției de carte în perioada 2014-2019 reflectă preocuparea constantă a bibliotecii, precum și a Consiliului Județean Vâlcea pentru asigurarea accesului la informare și educație al tuturor cetățenilor județului Vâlcea, valoarea resurselor financiare alocate fiind într-o continuă dinamică: de la 55.000 lei (2014), la peste 110.000 (2017), până la 128.000 (2019).
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”