Consiliul Județean se reunește pentru MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDEȚEAN


Pasul birocratic depășit în dimineața de miercuri va fi urmat de o investiție totală de 356.802.495 lei pentru 76 kilometri acoperită din fonduri europene nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat, bugetul județului și alte fonduri
Aleșii Vâlcii sunt chemați, în dimineața miercuri, 20 aprilie 2022, la o ședință care are ca ordine de zi următoarele:
• aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 7 aprilie 2022;
• prezentarea Încheierii nr. 25 din 1 aprilie 2022, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă și pentru cauze de Contencios Administrativ și Fiscal, de validare a mandatului de consilier judeţean al lui Iordache Dănuț;
• depunerea jurământului de către Iordache Dănuț, consilier judeţean validat de Tribunalul Vâlcea;
• proiect de hotărâre privind modificarea nominalizării de la poziția 3, punctul II – Comisia juridică din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
• proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: „Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – Mogești – Gorunești – Stroești – Pojogi Cerna – Copăceni – Bondoci – Broșteni – Lăpușata – Mijați – Romanești – Roșiile – Nenciulești – Țepești – Tetoiu – Gârlogani – Chirculești – Irimești (DJ643), km 0+000-74+450 și DJ 676 B Glăvile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricești – Lăpușata (DJ 676), km 14+402-17+002”.
Sursă foto: Arhivă

Posting....