Consilierii locali ai Râmnicului, CONVOCAȚI IAR în „extraordinară”!


Luni, 24 august 2020, de la ora 13.00, consilierii municipali ai Râmnicului sunt convocați în ședință extraordinară de Consiliu Local. Întâlnirea se va desfășura la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din municipiu (Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B)., aceasta venind după ce, în data de 18 august, consilierii fuseseră convocați pentru o altă ședință extraordinară, care s-a desfășurat tot la filarmonica din Calea lui Traian.
Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezinfectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător.
Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail „primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din 24 august

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8”.
2.Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.
3.Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare asupra imobilului-teren în suprafață de 9.635 m.p, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea.
4.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului – teren în suprafață de 7.088 m.p, situat în Râmnicu Vâlcea (zona Baraj Nord), utilizat ca drum acces.
• Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Posting....