Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

11 iulie 2020

Consilierii locali ai Râmnicului aprobă bani pentru familiile care au nevoie de bonă


Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.05.2020, ora 13.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.
Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezinfectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător. Pentru fiecare loc ocupat de consilierii locali, primarul municipiului și secretarul general va fi asigurat microfon individual în vederea permiterii realizării dezbaterilor prevăzute de Codul administrativ, urmând ca rezultatul votului să fie consemnat de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al ședinței prin intermediul apelului nominal pe care-l va face președintele de ședință.
Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail „primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra SA pentru anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Spațiu birouri – Administrativ”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea.
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”.
9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată.
10.Proiect de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ să acorde facilități la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea.
16.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Poți comenta aici

Alte articole de la Comunicate