Concursul de pian „Irina Șațchi”, la cea de-a VIII-a ediție


În zilele de 24 și 25 aprilie, are loc cea de-a VIII-a ediție a concursului de pian „Irina Șațchi”. Evenimentul este orga­ni­zat de Asociația Culturală „Irina Șațchi”. De-a lungul anilor, concursul a dobândit un statut privilegiat în rândul competițiilor de specialitate, datorită nivelului ridicat al calității și a structurii acestuia, reunind pe scena vâlceană concurenți din toate ramurile de învățământ pianistic: vocațional și de „plăcere” (școli populare de artă, palate ale co­piilor, învățământ privat). Pentru ediția din 2015, organizatorii au reintrodus secțiunea ansamblu la patru mâini.
Din juriu fac parte persona­li­tăți marcante ale muzicii ro­mâ­nești: președinte: prof.univ.dr. Viniciu Moroianu, pianist con­cer­tist Universitatea Națională de Muzică București; prof.univ.dr. Lavinia Coman – Universitatea Națională de Muzică București; conf.univ.dr. Boldizsar Csíky, pianist concertist – Academia de Muzica „Gheorghe Dima” Cluj Napoca; lect.univ.dr. Carmen Enescu-Botezatu – Univer­sita­tea Națională de Muzică București.  Ediția a VIII-a aduce în fața juriului 62 de concurenți din loca­litățile: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Craiova, Ploiești, Ga­lați, Târgu Mureș, Chiajna și Râmnicu Vâlcea. Concursul se desfășoară la Filarmonica „Ion Dumitrescu”, iar programul eve­ni­mentului cuprinde: 24 aprilie 2015, ora 14:30 – Deschiderea concursului și Recital de pian cu Florin Mantale din Iași (câști­gă­tor al ediției anterioare); orele 15:00 – 20:00 – Desfășurarea concursului; 25 aprilie 2015, orele 09:00 – 18:00 – Desfă­șu­rarea concursului; ora 19:00 – Premierea și Gala Laureaților.
Partenerii principali fără de care nu s-ar fi putut realiza Con­cursul de Pian „Irina Șațchi”, edi­ția a VIII-a, 2015, sunt: Pri­măria Municipiului Râmnicu Vâl­cea, Filarmonica „Ion Dumi­tres­cu” și Liceul de Arte „Victor Giuleanu”. Potrivit Izabelei Cer­nă­tescu – Aso­ciația Culturală „Irina Șațchi”, sunt adresate mul­țu­miri speciale sponsorului Clu­bul Rotary Rm. Vâlcea pen­tru asigurarea Marelui Premiu în valoare de 1000 de Euro, parte­nerilor: Editura Muzicală „Grafoart”, Asociația Culturală „Pianoforte”, Asociația Culturală „Tineri Muzicieni din România”, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Intrarea la evenimentele Con­cursului de Pian „Irina Șațchi”, ediția a VII-a, 2014 este gratuită.