Concurs posturi temporar vacante la Primăria orașului Călimănești


Primăria orașului Călimănești, judeţul Vâlcea organizează concurs în zilele de 12 aprilie 2019 – proba scrisă, ora 10:00 şi 15 aprilie 2019, ora 10:00 – interviul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante (perioada implementării proiectelor) – Compartimentul Implementare Proiecte:

  • 2 posturi – consilier I, (studii economice) – minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • 2 posturi – consilier I, (studii inginerești) – minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • 1 post – consilier I, (studii juridice) – minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfăşura la sediul primăriei orașului Călimănești, situat în Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, jud. Vâlcea, în zilele de 12 aprilie 2019 – proba scrisă, ora 10:00 şi 15 aprilie 2019 ora 10:00 – interviul.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei orașului Călimănești, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul primăriei orașului Călimănești; într-un ziar local și în Monitorul Oficial, Partea a III-a.