Sustinerea Comunei Gusoeni pentru asigurarea instruirii cetatenilor in vederea dobandirii de cunostinte in domeniul viticulturii si al pomiculturii   “Investim în oameni, le oferim un viitor mai bun”


Primăria Comunei Guşoeni, judeţul Vâlcea, cu sprijinul Asociaţiei Umanitare Romaniţa deruleaza în luna decembrie 2014 proiectul educativ finanţat de OMV Petrom: „Susţinerea comunei Guşoeni pentru asigurarea instruirii cetăţenilor în vederea dobândirii de cunoştinţe în domeniul viticulturii şi al pomiculturii“, finanţarea acestui proiect reprezentând rodul unei colaborări îndelungate între OMV Petrom şi Primăria Comunei Guşoeni, în calitate de beneficiar.

Conferinţa de lansare, organizată în dată de 8 Decembrie 2014, a promovat proiectul în rândul cetăţenilor din Comună Guşoeni şi a fost dedicată prezentării detaliate a obiectivelor şi activităţilor proiectului, precum şi a beneficiilor pe care acest proiect le aduce membrilor grupului ţintă ce vor fi implicaţi în proiect.
Prin implementarea acestui proiect ne propunem să îmbunătăţim accesul pe piaţă muncii pentru 50 de tineri din Comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea, prin oferirea de cursuri de pomicultură şi viticultură în vederea dobândirii de cunoştinţe în aceste domenii. De asemenea, grupul ţintă va beneficia de informare şi consiliere profesională, mediere pe piaţa muncii şi consultanţă în antreprenoriat rural, servicii oferite de Asociaţia Umanitară Romaniţa.
Serviciile oferite prin proiect au titlu gratuit, selecţia grupului ţintă realizându-se cu respectarea principiului egalităţii de şanse. Ca urmare a participării în cadrul proiectului, cei 50 de tineri din Comună Guşoeni vor primi certificat de absolvire, precum şi un kit al pomicultorului/viticultorului.
Informații suplimentare cu privire la proiect se pot obține de la:
– Primăria Comunei Gușoeni, județul Vâlcea – tel.: 0250.764.102, Primar – Drd. Nicolae CONCIOIU
– Asociația Umanitară Romanița – tel.: 0723.650.429, Manager proiect – Naina POPA; – tel.: 0754.693.844, Manager activități grup țintă – Mădălina BOBONETE

Posting....