Comunicat de presă lansare proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma GALLO INVEST SRL


Societatea GALLO INVEST SRL, in calitate de beneficiar, a început in 24.03.2021, implementarea proiectului cu titlul „Masura 2”, inscris in cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 si a contractului de finantare M2-4211 din 11-01-2021, numar RUE 4211 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: sprijinirea GALLO INVEST SRL sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  265.831,125 Lei, din care:
Valoare grant: 231.157,50 Lei
Valoare cofinanțare : 34.673,625 Lei
Durată proiect: pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 23.03.2022.
Locația implementării: România, județul Valcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Capitan Negoescu, nr. 2-4.
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: GALLO INVEST SRL
Adresă sediu social:  România,  județul Valcea,  localitatea  Municipiul Ramnicu Valcea, strada General Magheru, nr. 5.
Telefon: 0350 419 719, E-mail: galloinvestproiect@gmail.com