COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCEPEREA PROIECTULUI: ”ÎNFIINȚAREA PARCULUI DE AGREMENT ȘI RECREERE „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ÎN ORAȘUL HOREZU, JUDEȚUL VÂLCEA” – COD SMIS 118342