Comisia Europeană insistă pe închiderea CET Govora!


Virgil Popescu, ministrul Energiei a declarat marți că problemele CET Govora au  atins un nou punct critic: „În urmă cu două săptămâni, Ministerul Mediului a primit o notificare de la Comisia Europeană în care alături de Termoncentrala Mintia, CET Govora, CET Galați, dacă nu mă înșel, sunt notificate în procedură de infingement pentru emisiile poluante”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.
Același ministru a subliniat că există programe pe care pot fi depuse proiecte pentru modernizarea obiectivelor energetice în ideea aplicării Directivei UE 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici. Aceasta prevede obligaţia statelor membre de a elabora, a adopta şi a pune în aplicare programe naţionale de control al poluării atmosferice, în vederea atingerii unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Directiva stabileşte angajamente de reducere a emisiilor pentru emisiile atmosferice antropice ale statelor membre în ceea ce priveşte diferite substanţe (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, amoniac şi particule fine (PM2,5).
Procedura de infringement, în sine, presupune procesul prin care Comisia Europeană atenționează un stat membru UE că încalcă o obligație. Aceasta se poate referi la încorporarea completă a unei directive în legislația națională până la un anumit termen limită, sau neaplicarea legislației europene în mod corect. Dacă nu se ajunge la o înțelegere în termenul stabilit, țara respectivă urmează să fie dată în judecată la Curtea Europeană de Justiție. Amenda este, de obicei, substanțială.
O astfel de procedură are mai multe etape. Mai întâi, Comisia Europeană o scrisoare oficială, prin care se solicită țării respective mai multe informații, într-un termen de două luni, în mod obișnuit, urmată de trimiterea unui argument oficial sau respingeri a argumentației și a cererii de a se supune legislației europene, dacă CE consideră că țara respectivă nu respectă prevederile Uniunii, precum și solicitarea ca statul respectiv să informeze Comisia că a luat măsurile respective într-un termen de două luni. Dacă țara membră tot nu respectă deciziile UE, Comisia poate înainta cazul către Curtea Europeană de Justiție, deși majoritatea cazurilor se rezolvă înainte de a se ajunge la tribunal.
În situația în care statul membru nu implementează sau nu comunică măsurile prin care se pun în aplicare, în timp util, dispozițiile unei directive, Comisia poate solicita Curții să impună penalități. Autoritățile din țara respectivă sunt obligate să se conformeze hotărârii Curții, dacă aceasta a constatat că s-a încălcat legislația UE. Nerespectarea deciziilor Curții atrage automat o a doua chemare în justiție, unde se pot aplica sancțiuni financiare considerabile.

Sorin Alexandru Barbu
Marius Ciutacu