Cîlea nu mai poate face faţă noii majorităţi


• nici fizic, nici politic, liderul PSD nu mai dispune de resursele necesare ca să conducă judeţul aşa cum cere ar fi nevoie • glumele cu morţi ale lui Bogdan Pistol, bomboana pe colivă

Vinerea trecută i-a adus la muncă pe aleşii judeţului într-o şedinţă ordinară care a avut pe ordinea de zi aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 octombrie 2014, o informare privind activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr.ing. Ion Cilea, de la şedinţa ordinară precedentă şi până în prezent, o informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în trimestrul III/2014, o informare privind activitatea în trimestrul III, 2014 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea şi completarea statutului societăţii, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administraţie al societăţii, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult, pe anul 2014, proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. II.1 si nr. II.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110/2013, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei “Boby” Râmnicu Vâlcea a unor spaţii, respectiv birourile nr.50 şi 51, în suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor nr. 023 si nr.076 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea, proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014. Faptul că liderul legislativului este în incapacitate fizică vizibilă să se mai ridice la înălţimea cerinţelor postului a uşurat şi mai mult agenda noii majorităţi. Ţinta principală a liberalilor şi transfugilor cooptaţi de la UNPR sau PPDD a fost repartiţia banilor pentru drumuri, adică 11.592 mii lei din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2014. Bazându-se pe o diferenţă de cinci voturi, adică 19 la 14, liderul noii majorităţi a trecut noua grila printr-o glumă deloc gustată. Din dreapta lui Cîlea în agonie, Bogdan Pistol a încercat o poantă cu morţi: „Haideţi, vă rog eu, să votăm mai repede banii de drumuri că se uită Dan Spătaru la noi, de-acolo de sus…” Vechiul proiect a fost revocat după ce Teodor Trancă le-a atras atenţia că fără acest detaliu juridic sunt complet descoperiţi unui nou atac în contencios al prefectului.

Vălimăreanu e gata să plece

Unul din „fitilele” cele mai inflamabile ale şedinţei de vineri a fost dezastrul de la RAJDP. Starea de fapte a fost confirmată chiar de către directorul Nicolae Vălimăreanu. Liberalul a spus tranşant că dacă se va menţine actualul curs de finanţare, cu actuala grilă de preţuri şi flotă de utilaje, la startul anului viitor îşi va depune mandatul. „Cu 80% din utilaje care au peste 30 de ani de funcţionare, n-ar mai avea nici un rost să continui” a fost concluzia amară a şefului de la Drumuri.

Restart la CA CET

Vineri a fost ultima zi în cadrul vârfului CET pentru patru dintre membrii Consiliului de Adminis­traţie. Aceştia au fost revocaţi din funcţie iar avocatul Petre Grigore, adică noul reprezentant al Consiliului Judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor a primit mandat să aprobe modificarea şi completarea statutului societăţii, iar apoi un alt mandat pentru revo­carea unor membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii.

Scandal în sală, scandal pe stradă

Şedinţa de vineri n-a fost dominată doar de contrele politice din interior ci şi de nemulţumirile claxonate din greu sub geamul CJ-ului de către transportatori. Astfel, câteva zeci de autocare, microbuze şi alte vehicule au parcursul Calea lui Traian într-un vacarm total care s-a datorat anunţatelor majorări ale asigurărilor obligatorii din ianuarie. În plus, firmele de transport persoane sunt nemulţumite şi de neseriozitatea dovedită de nenumărate ori de către autorităţi în lupta cu pirateria omniprezentă în transportul de persoane.

Posting....