Cele mai frumoase poze ale Olteniei rurale, la Muzeul Satului


O superbă tradiție de primăvară s-a împământenit la Muzeul Satului Vâlcean acolo, unde, între Mărțișor și Înviere, este deschisă o expoziție care cuprinde cele mai reușite dintre fotografiile de peste an ale satu­lui oltenesc, și nu numai. Ajunsă deja la cea de-a cincea sa ediție, „Etnografica” este un prilej ideal de regăsire și nostalgie pentru toți cei a căror copilărie este si­no­nimă satului de altădată: „Sa­lonul Naţional de Artă Fotogra­fică „Etnografica” este o expo­zi­ţie care cuprinde 40 de lucrări de artă fotografică. Inițiativa s-a născut în Olt,în 2010, datorită dom­nului Valeru Ciurea, referent de specialitate în cadrul Cen­tru­lui Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio­nale şi preşedinte al Clubului Fotografic „Alutus” Slatina, mem­bru consacrat al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România. Organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promo­va­rea Culturii Tradiţionale Olt şi finanţat de către Consiliul Jude­ţean Olt, Salonul își propune promovare culturii tradiţionale, prin imagini fotografice cu carac­ter etnografic din domeniul obi­ce­iurilor şi tradiţiilor, arhitecturii populare, costumului popular, gospodăriei şi bucătăriei tradiţio­nale, portret. Salonul Naţional Etnografica a beneficiat de la bun început de Înaltul Patronaj al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România şi se doreşte un loc în care să se întâlnească fotografii interesaţi de fotografia cu caracter etnografic care, în timp, devine document. Tocmai pentru a nu denatura informaţia din documentul fotografic, ca la orice alt Salon de acest tip, nu sunt admise intervenţiile în foto­grafie sau fotografiile experi­men­tale. Juriul acestei ediţii a fost alcătuit din: Eugen Negrea din Bucureşti, preşedintele Aso­ciaţiei Artiştilor Fotografi din România; Mircea Anghel, de la Craiova, A.FIAP, membru AAFR, Robert Kovacs, de la Bistriţa, membru AAFR, câştigătorul Me­da­liei de Aur la ediţia a III-a din 2013 şi Valeru Ciurea, de la Sla­tina, membru AAFR, referent în cadrul CJCPCT Olt şi preşe­dinte al Clubului Fotografic Alutus Sla­tina, organizator al Salonului”, ne-a declarat  Ionuț Dumitrescu, șeful secției de la Bu­joreni. Expoziția rămâne des­chi­să până după Paști.