Cel mai vârstnic locuitor al orașului Horezu a împlinit 101 ani de viață


Luni, 26 octombrie 2015, veter­anul de război, nea Aurică Antonie din Horezu – Romanii de sus a împlinit venerabila vârstă de 101 ani de viață. Este cel mai vârstnic cetă­țean al orașului Horezu și primul dintre cei cunoscuți care ajung la această vârstă.
Dis de dimineaţă, Primarul ora­şu­lui Horezu, Ilie Fârtat, s-a îndrep­tat spre biserica din Romanii de sus, unde, împreună cu preotul Dumi­tres­cu Constantin şi numeroşi membrii din comunitatea satului, s-au întâlnit la hramul bisericii pentru a-l felicita pe cel mai în vârstă cetăţean al oraşului. La ceremonie a participat o delegație a armatei române formată din: Col. Cristian Poienaru – Coman­dantul Centrului Militar Județean Vâlcea, Mr. Flo­rentin-Cătălin Du­man-Șendrescu – ofițer de informare și relații publice în cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu „Panait Donici” și Mr. Liviu Boșcagini, militar de carieră, care s-a născut și a copilărit în satul Romanii de sus, cunoscându-l îndeaproape pe venerabilul cetățean, Antonie Aurel.
Într-un moment plin de emoţie, primarul Ilie Fârtat, preotul paroh, reprezentanții armatei române, rude şi locuitori ai satului i-au urat sărbă­toritului viaţă lungă cu sănătate şi bucurii şi i-au cântat „La mulţi ani!”. Primarul oraşului Horezu, Fârtat Ilie i-a înmânat sărbătoritului o Diplomă de Onoare, şampanie, flori şi un premiu în bani din partea adminis­traţiei publice locale.
Cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, veteranul de război, An­tonie Aurel a fost înaintat la gra­dul de Plutonier adjutant princi­pal în re­tragere, în semn de recu­noaștere și pre­țuire a curajului și spiritului de sa­cri­ficiu de care a dat dovadă pe tim­pul acțiunilor militare la care a par­ticipat în acei ani de grele încleștări militare pentru a păstra în­treagă și neștirbită glia strămoșească.
Domnul Col. Cristian Poienaru i-a înmânat sărbătoritului diplome ani­versare din partea Centrului Mi­litar Județean Vâlcea, Garni­zoa­nei Rm. Vâlcea, Asociației Na­țio­nale a Veteranilor de Război, pre­cum și Emblema de Onoare a Armatei Ro­mâ­ne cu Însemn de Pace acordată de Ministerul Apărării Naționale – Departamentul pentru creșterea calității vieții personalului.
Nea Aurică Antonie, aşa cum este cunoscut în comunitate, vădit emoţionat şi fericit, vesel şi vorbăreţ cum îl ştim, a mulţumit autorităţilor locale și militare pentru atenţia de care s-a bucurat.
„Este o bucurie şi pentru noi pentru că avem asemenea oameni cu care ne mândrim. Domnul Anto­nie Aurel este o „carte de istorie” și este un om deosebit de credincios. Este primul om cunoscut din orașul Horezu care a ajuns la această vârs­tă. Îi mulțumim că ne-a dat pri­le­jul să cunoaștem oameni ca dum­nealui. Îi urez viață lungă în conti­nuare și să ne întâlnim și anul viitor, sănătoși și voioși. Mulțumesc oficia­li­tăților militare pentru spiritul de so­li­daritate și prezență, pentru faptul că, nea Aurică Antonie, ca de altfel toți veteranii de război, sunt în aten­ția dumnealor, recunoscându-li-se sa­crificiul de care au dat dovadă pe câm­purile de luptă. La mulți ani cu sănătate, domnule Aurel Antonie!”, a spus Primarul oraşului Horezu, Ilie Fârtat.